På gång

Kompetensområden

Visa alla områden
Bostäder

Bostäder

Läs mer

Stadsutveckling

Stadsutveckling

Läs mer

Landskap

Landskap

Läs mer

Inredning

Inredning

Läs mer

Hållbarhet

Hållbarhet

Läs mer

Visualisering

Visualisering

Läs mer

Kommersiellt

Kommersiellt

Läs mer

Arkitekter, vi behövs mer än någonsin!

I våras överlämnades en färdplan för en fossilfri byggsektor till regeringen. Planen innehåller förslag på hur byggsektorn kan bli klimatneutral och konkurrenskraftig till år 2045.

Arbetet med färdplanen drivs nu vidare av Sveriges Byggindustrier och hittills har ett 70-tal företag anslutit sig. Men det är fortfarande för få arkitekt- och teknikkonsultföretag representerade i färdplanearbetet.

Läs mer

Så skapas kontor som främjar produktiviteten

ÅWLs kontorsstrateg Sven Ostner pratade på Fastighetssveriges Stora Kontorsdagen och berättade om rön inom arkitekturpsykologi, hjärnforskning och antropologi.

Rum påverkar oss mer än vi tror. Hur påverkas fastighetsbranschen och vilka är affärsmöjligheterna? Se inslaget från TV4-nyheterna.

Läs mer

Kort om ÅWL

ÅWL Arkitekter är ett arkitektkontor som arbetar integrerat – hela vägen från skiss till färdigt projekt.

Vi utvecklar framtiden och löser problem. Våra idéer blir miljöer, hus och landskap för samhället i dag och i morgon.

Tillsammans med våra kunder ser vi gemensamma behov och skapar en hållbar utveckling.

Läs mer om ÅWL