På gång

Kompetensområden

Visa alla områden
Bostäder

Bostäder

Läs mer

Stadsutveckling

Stadsutveckling

Läs mer

Landskap

Landskap

Läs mer

Inredning

Inredning

Läs mer

Hållbarhet

Hållbarhet

Läs mer

Visualisering

Visualisering

Läs mer

Kommersiellt

Kommersiellt

Läs mer

ÅWL skapar medborgardialog i Knivsta

Knivsta kommun och Alsike Fastighets AB utvecklar en ny stadsdel i Alsike. Bakgrunden är en fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike från 2012, samt avtal avseende bostadsbyggande i Alsike i Knivsta kommun, mellan staten, Region Uppsala och Knivsta kommun. I avtalet förbinder sig stat och region att bidra med viktig infrastruktur.

Alsike Fastighets AB ville tillsammans med kommunen skapa delaktighet i processen genom att bjuda in till dialog med medborgare intill området och från Knivsta kommun i övrigt. Upplägget bygger på ÅWLs dialogprocess Värde, Kvalitet och Delning.

Läs mer

Ministrar besöker ÅWLs projekt Dagsmejan

Sveriges bostadsminister Peter Eriksson ska tillsammans med representanter för regeringarna i Finland, Island, Norge, Danmark och Grönland, besöka Lindbäcks byggarbetsplats där man utvecklar och bygger industriellt producerade flerbostadshus i trä.

De nordiska gästerna kommer att guidas runt projektet Dagsmejan som ÅWL har ritat. Syftet är att visa hur industriellt producerade lägenheter praktiskt monteras på plats.

Läs mer

Kort om ÅWL

ÅWL Arkitekter är ett arkitektkontor som arbetar integrerat – hela vägen från skiss till färdigt projekt.

Vi utvecklar framtiden och löser problem. Våra idéer blir miljöer, hus och landskap för samhället i dag och i morgon.

Tillsammans med våra kunder ser vi gemensamma behov och skapar en hållbar utveckling.

Läs mer om ÅWL