Vi söker nya landskapsarkitekter

Vi förstärker vårt team med två landskapsarkitekter; en erfaren i rollen som uppdragsansvarig och en som handläggande. ÅWL Landskap består av närmare 20 landskapsarkitekter i en kreativ och utvecklande miljö. Vi upplever en stadig och stark efterfrågan på våra landskapsarkitekturtjänster och behöver nu bli fler.

Läs mer

Patrik Olsson ny affärsområdesansvarig för landskap

Sedan årsskiftet är Patrik Olsson affärsområdesansvarig för landskapsarkitektur på ÅWL. Han tar över efter Linda Andsberg som nu tar rollen som senior affärsutvecklare.

Läs mer

”Vi har en given plats i omställningen”

Vår VD Cecilia Holmström är ordförande i Sveriges Arkitekters Hållbarhetsråd som har kartlagt hur arkitekter bäst bidrar till omställningen till ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande och vad varje arkitektkontor kan göra.

Läs mer

Lärmiljöpodden från ÅWL Arkitekter

ÅWL Arkitekter lanserar Lärmiljöpodden som leds av Louise Lindquist Sassene. En podd där vi med gäster från bland annat skolvärlden, byggbranschen och politiken lyfter allt som påverkar och sk …

Läs mer

Krönika: En vår som skapat nya möjligheter

Våren 2020 ställdes vi inför något helt nytt. Livet påverkades i alla dess beståndsdelar. Privat såväl som yrkesmässigt. Effekterna var stora och uppenbara på samhället i Sverige s …

Läs mer

ÅWL nominerade i tre tävlingar

Under våren var ÅWLs projekt nominerade i tre tävlingar med både skol- och bostadsprojekt. Årets skol- och förskolebyggnad 2020 För första gången utsåg Nohcron årets skol- och förskolebygg …

Läs mer

Trä – framtidens byggmaterial

Bygg- och fastighetssektorn stod 2017 för cirka 19% av våra inhemska utsläpp av växthusgaser i Sverige och bidrar dessutom till ytterligare utsläpp utomlands genom import av varor till våra bygg …

Läs mer