facebook

Vi söker en operativ chef för landskapsavdelningen

Tror du som vi på att bra ledarskap motiverar och utvecklar medarbetare? Vill du precis som vi, jobba med innovation och verklig förflyttning inom landskapsarkitektur, ekosystemtjänster och hållbarhet?

Läs mer

Gröna lösningar är en av nycklarna till att hantera effekterna av klimatförändringarna

På flera håll i landet rapporteras det om översvämningar, förstörda vägar och otjänligt dricksvatten på grund av den extrema mängden nederbörd som fallit de senaste dygnen. Skador som kommer kosta många miljoner att återställa och ta lång tid. Det är därför återigen viktigt att nämna fördelarna med att skapa motståndskraftiga städer och tekniska lösningar för extremväder.

Läs mer

Möt gänget som förstärker stadsutveckling på ÅWL

På ÅWL skapar vi långsiktiga, genomförbara och attraktiva stadsdelar, bostadsområden och gatukvarter genom att arbeta integrerat med hus- och landskapsarkitektur.

Läs mer

Vi fyller 40 år!

2023 är ett stort år för oss. I fyra decennier har vi skapat platser där människor vistas och lever sina liv. Det ska vi fira!  Det ska vi förstås fira hela året med kunder, samarbetspartners …

Läs mer

Extra fokus på återbruk med CCBuild 

Det är alltid läge att lägga lite extra energi och fokus på återbruk samt samarbete med likasinnade i vår bransch. Som partners i CCBuild både delar vi kunskaper och bygger på vår egen kunska …

Läs mer

Hyresgästanpassningar

När man jobbar med kommersiella lokaler behöver man ett recept som funkar som 1-2-3. De här är de tre stegen som vi i alla fall lägger mycket energi på:   1. DialogAtt lyssna, bemöta med empa …

Läs mer

ÅWL + LFM30  

Under hösten gick vi med i Lokal Färdplan Malmö, en mer progressiv och ambitiösare målsatt färdplan än den nationella från regeringen. För ÅWL innebär det ett viktigt kunskapsutbyte såväl …

Läs mer