Lärmiljöpodden från ÅWL Arkitekter

ÅWL Arkitekter lanserar nu Lärmiljöpodden som leds av Louise Lindqvist Sassene. En podd där vi med gäster från bland annat skolvärlden, byggbranschen och politiken lyfter allt som påverkar och skapar förutsättningar för den fysiska, sociala och pedagogiska miljön i det som, med elever och personal, är Sveriges största arbetsplats. Varje vecka under hösten pratar Louise med gäster om vad lärmiljö behöver vara och hur den kan planeras utifrån arkitektur, digitalisering, ekonomi, inkludering, hållbarhet, neurovetenskap, pedagogik, politik, psykologi, staden och tekniken, för att belysa hur allt hänger ihop.

Läs mer

Trä – framtidens byggmaterial

Bygg- och fastighetssektorn stod 2017 för cirka 19% av våra inhemska utsläpp av växthusgaser i Sverige och bidrar dessutom till ytterligare utsläpp utomlands genom import av varor till våra byggen. Effekterna i just byggskedet är stora, där cementtillverkning är en av de stora utsläppsbovarna.

Läs mer

ÅWL nominerade i tre tävlingar

Louise har över 20 års erfarenhet och kommer senast från SWECO där hon varit studiochef och affärsutvecklingsledare för lärmiljö. Som affärsområdesansvarig kommer Louise med sin erfarenhet och kunskap förstärka och utveckla vårt erbjudande inom samhällsfastigheter.

Läs mer

Krönika: En vår som skapat nya möjligheter

Våren 2020 ställdes vi inför något helt nytt. Livet påverkades i alla dess beståndsdelar. Privat såväl som yrkesmässigt. Effekterna var stora och uppenbara på samhället i Sverige s …

Läs mer

Borta bra men hemma bäst?

Kanske är det först nu när vi tvingats lämna kontoret och sätta upp vår egen arbetsplats i hemmet som vi ser fördelarna med att tvingas till kontoret om morgnarna. Men våra nya hemmakontor är …

Läs mer