facebook

Kolkajen

44 studentlyor med Stockholms bästa läge

Vi ritar de flytande studentbostäderna som ska byggas i Västervik, bogseras till Lilla Värtan och förtöjas i den nya stadsdelen Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden. Läget är både urbant och naturskönt, med utsikt mot nationalstadsparken på andra sidan Husarviken. 

– Studentbostäderna är utformade som uppbrutna volymer med träfasader som grånar över tid, med bryggmiljöer och vindpinade sjöbodar som förebild. Pråmens konturer trappar ned och omges av lägre träbryggor för vistelse och bad, och planterbara ytor för växtlighet.


Malin Pappila
Ansvarig arkitekt

De offentliga miljöerna i den nya stadsdelen Kolkajen omfattar bland annat kajer, torg, parker och ett allmänt bad. En promenad på de långa bryggorna längs vattnet bjuder på många upplevelser, varav en blir de flytande studentbostäderna på pråmen vid Norra kajen, på väg ut mot kallbadhuset. Det blir ett mycket speciellt inslag i stadsbilden, och unikt för Stockholm. Vår intention är att bostadspråmen ska upplevas som en plats full av grönska och sjudande av liv.

Tillsammans med våra landskapsarkitekter har vi maxat förutsättningarna för växtlighet på hustak, terrasser och bryggor. Samtidigt har vi tillskapat olika sorters uterum och mötesplatser för studenterna att vistas på.

Johan Nylind
Ansvarig arkitekt

Det översta planet av utemiljön består av takterrasser med gemensamma umgängesytor såväl som plats för studiero eller avkoppling i enskildhet. Lägenheterna är i storlekarna 1 till 3 rum och kök. 17 av de 44 lägenheterna är i etage. I pråmens skrov finns en gemensamhetslokal för studenterna, och i de mörka utrymmena placeras lägenhetsförråd och cykelrum.

Hållbarhetsmålen är högt ställda i Kolkajen. Att bygga bostäder på en pråm och utan grundläggning ger låga koldioxidutsläpp i både byggskede och förvaltning. Uppvärmning av bostäderna sker med vattenvärme, där värmepumpen tar upp värmen ur vattnet genom ingjutna ledningar i skrovets undersida. Därmed krävs ingen extern eller synlig värmeanläggning.

Översta planet är öppet mot himlen, med studentlägenheterna inrymda i fristående huslängor. Husen förses med gröna tak med ängsväxter och på terrasserna mellan husen ordnas mötesplatser samt planteringsytor för att maximera grönskan på pråmen. 

En av utmaningarna med att bygga hus på en pråm på vattnet är de stora skillnaderna i vattenståndet. Vi hoppas kunna lösa nivåskillnaderna med ledade ramper, som gör det möjligt att följa vattennivåerna på plus/minus 0,5 meter med bibehållen tillgänglighet.  

Johan Nylind
Ansvarig arkitekt

Läs mer på Stockholm Stads hemsida

Teamet:

Malin Pappila
Ansvarig arkitekt

Johan Nylind
Ansvarig arkitekt

Projektfakta

Vad: Flytande studentbostäder vid Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden
Beställare: Studieflyt AB (ByggVesta AB/Aqua Floating Group AB)
Storlek: 44 hyreslägenheter, ca 2 200 m2 ljus BTA
Status: Planarbete, granskning Q3 2023, antagande Q2 2025
Team: Malin Pappila, Johan Nylind, Philip Barsan, Klara Leopold, Maria Glassel, Cajsa Ehlin, Frida Näsman, Fredrik Ericsson