facebook

Vi fortsätter stötta arbetet för en fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggningssektorn

Självklart har vår vd Cecilia Holmström skrivit under den uppgraderade färdplanen för fossilfri konkurrenskraft för bygg- och anläggningssektorn som presenterades av Fossilfritt Sverige den 21 februari. En färdplan som visar att branschen gemensamt redan idag skulle kunna uppnå det halveringsmål som är satt till 2030.

– Färdplanen är både viktig och inspirerande och visar tydligt att vi gemensamt kan göra mer än vi gör idag. Vi har metoderna, tekniken och materialet så nu måste vi skala upp och använda dem i fler projekt. Jag har haft förmånen att tillsammans med många branschkollegor vara delaktig i arbetet runt både den första färdplanen 2018 och den uppgraderade färdplanen, och det är tydligt att vi arkitekter har en avgörande roll för att vi ska kunna bygga hållbart. Därför arbetar vi hela tiden med att tidigt i processen identifiera rätt val så vi kan vi bygga både hållbart, vackert och genomförbart till en rimlig kostnad.

Cecilia Holmström
VD, ÅWL Arkitekter

ÅWL arbetar varje dag för att tillsammans med uppdragsgivare bygga mer hållbart. Ett av flera lyckade projekt är Magasinet, Linköpings första kontorshus helt i trä. En nyligen gjord testbäddsrapport visar en minskning av klimatpåverkan med 54 procent samtidigt som kostnaden jämfört med en konventionell betongstomme endast ökade med två procent.

Ett annat gott exempel som lyftes under presentationen av den uppgraderade färdplanen var Lidls butik i Visby. Butiken är Sveriges första klimatneutrala livsmedelsbutik och även i dag, den enda byggnaden som är byggd och verifierad klimatneutral. Andreas Lebisch, som vid tidigare anställning var uppdragsansvarig arkitekt för projektet, beskriver vad som krävs för att projektet ska bli nollCo2-certifierad.

– Jag är såklart stolt över att butiken i Visby lyfts. Med rätt förutsättningar, kloka val i tidiga skeden och nära samarbete mellan beställare, leverantör och byggentreprenör så kan vi bygga klimatneutralt. Men alla inblandade måste arbeta fokuserat mot samma mål, förstå vilka nya målkonflikter vi behöver lösa samt ha djup kunskap om metoder, tekniker och material för att lyckas.

Andreas Lebisch
Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklare inom hållbart byggande

Läs hela färdplanen här