facebookKommersiella fastigheter

Vi sätter alltid människans upplevelse och välbefinnande i centrum. Det är ett synsätt vi tar med oss när vi skräddarsyr hållbara kommersiella fastigheter som människor mår bra av att vistas i. Vi har lång erfarenhet av att utforma kontor, hotell, handelsplatser och verksamhetslokaler för olika behov och syften.

Vår ambition är alltid att dessa projekt både ska uppfylla beställarens högt ställda krav och samtidigt bidra till helhetsupplevelsen av intilliggande mötesplatser och miljöer. Med vår kunskap och vårt integrerade arbetssätt har vi en stark förmåga att skapa liv, flöden och värden i hela stadsrummet.

I syfte att effektivisera och optimera lönsamheten i exempelvis kontorslokaler, hjälper vi också till med arbetsplatsanalyser och hyresgästanpassningar.


Kontorsfastigheter

Vi på ÅWL har ritat otroligt många bostäder – Det är en stor fördel också när vi utformar kontor. Vad människor behöver och mår bra av är vår grundingång till både ny- och omgestaltning av kontorsmiljöer.

Vi ritar attraktiva, moderna och effektiva kontorsbyggnader. Vi följer projektet genom hela processen, från skiss och planarbete till säljmaterial som bilder och filmer till produktion och förvaltning. Med avancerade BIM-modeller kan vi säkerställa en effektiv och kostnadsbesparande produktion. Modellen kan därefter användas för kostnadseffektivisering i förvaltningsskedet. Vi har kunskap inom alla de stora miljöcertifieringssystemen.Hotell

Vi har erfarenhet av att rita hotell som är väl integrerade med staden och sin omgivning. Publika bottenvåningar som erbjuder besökarna ett brett utbud av funktioner – som coworking-ytor, restauranger och barer – sätter människans upplevelse i fokus. Våra inredningsarkitekter har bland annat ritat Clarion Continental och Haymarket i Stockholm. Med ett tydligt koncept, flödesanalyser och omsorgsfull rumsgestaltning skapas förutsättningar för ett attraktivt hotell.Handel och butik

Attraktiva, identitetsskapande och personliga handelsmiljöer driver försäljning. Alltifrån fasaduttryck, butikslayout och fast inredning till displayytor, belysning och butikskoncept definierar butikens karaktär. Vi ritar handels- och butiksmiljöer som människor trivs och vill vistas i, från idéskiss till genomförande.Vill du veta mer om hur vi jobbar med kommersiella fastigheter?


Tveka inte att hör av dig till
Lukasz Krupinski
+46 736 61 51 08
lukasz.krupinski@awlark.se

Några av våra projekt för kommersiella fastigheter

 • Ny Teknik

  Ny Teknik

  Från 1 000 kvm till 250 på fyra månader   Ibland är det bråttom av olika anledningar. När Ny Teknik med systerredaktioner skulle flytta ihop till en gemensam lokal innebar det en stor omställning och många utmaningar. Men med hjälp av ÅWL:s erfarna inredningsarkitekter och en hel del återbruk gick det både smärtfritt och snabbt.   Förväntningarna…

  Läs mer

 • Teleborgen

  Teleborgen

  Teleborgen är ett ombyggnadsprojekt där den gamla telebyggnaden moderniserats och utvecklats till ett kontorshus med en industriell gestaltning för att möta det närliggande industrilandskapet. Projektet har inneburit ett stort lyft för denna del av Norrköping där den tidigare slutna fasaden nu öppnats upp. Gamla Rådstugugatan som passerar utanför Teleborgen har tidigare varit sluten och en…

  Läs mer

 • Hälsohotellet

  Hälsohotellet

  ÅWL har deltagit i det parallella uppdraget om att utveckla ett koncept för Hälsohotellet i Ängelholm och det kringliggande området som ska skapa ett tydligt landmärke i nära samklang med landskapet och staden. Byggnaden ska vara ett nytt inslag i den befintliga miljön – med höga arkitektoniska värden – och samtidigt binda samman Ängelholms olika…

  Läs mer

 • Gröna Lund

  Gröna Lund

  Gröna Lunds nöjesfält växer. Den gamla parkeringsplatsen mellan Grönan och Aquaria ska få nytt liv. Tanken är att skapa ett helt nytt tivoliområde och nya attraktiva offentliga miljöer runt det nya området, med bland annat kaféer, restauranger, ett nytt torg och en ny bryggpromenad. Nu är planen ute på granskning och ett större Gröna Lund…

  Läs mer

 • Magnentus Tower

  Magnentus Tower

  M-kvarteren i Gamla Stan Norrköping har fått ett nytt kontorshus – Magnentus Tower. Med inspirationen från konstnären och möbelarkitekten Erik Chambert skapades en byggnad där två världar möts. Allt började med ett samarbete, med sin bror Otto drev konstnären och möbelarkitekten Erik Chambert (1902-1988) AB Chamberts möbelfabrik som låg i hörnet Gamla Rådstugugatan – Hospitalsgatan…

  Läs mer

 • Lyckan

  Lyckan

  Kvarter Lyckan nominerat till Stenpriset 2013. Projektet är ett stadskvarter i centrum av Norrköping som stått obebyggt sedan 1960-talet. Den nya byggnaden fyller upp hela kvarteret och innehåller kontor med Transportstyrelsen som dominerande hyresgäst, butiker och garage. Målsättningen är att byggnaden skall förena och öppna upp citykärnans olika delar, stabilisera en idag splittrade stadsbild samt…

  Läs mer