facebook

Våra mål är högt ställda. Tillsammans med våra kunder ska vi vara topp tio inom hållbarhet 2025. Vi vet att varje beslut är avgörande på vägen dit.

Tillsammans mot ett hållbart samhällsbyggande

Klimatkrisen är vår tids främsta utmaning och något vi på ÅWL konstant förhåller oss till och jobbar med i varje aspekt av verksamheten. Byggsektorn bär ett stort ansvar för att säkra ett klimatneutralt samhällsbyggande och garantera att den biologiska mångfalden ökar. Genom Klimatvägledning i tidigt skede kan vi räkna på och medvetandegöra klimatpåverkan i varje projekt, från kvarters- till stadsplansnivå. Tillsammans med våra kunder finner vi kreativa lösningar för att klara de kommande klimatkraven beroende på om projektet uppförs 2025 eller 2030.

Vi representerar en bred och djup kompetens med ett 20-tal specialister i seniora ledningsroller, utöver alla hållbarhetsambassadörer bland våra medarbetare. Vi har kunskaperna och den rådgivande kompetens som krävs för att navigera bland lagar, taxonomier och de komplexa parametrar som är avgörande för att skapa verkligt hållbara och värdeskapande lösningar för människa och planet. Vi arbetar strategiskt och målinriktat gentemot Parisavtalet, den nationella Färdplanen och den mer progressiva Lokal färdplan Malmö. Varje val och beslut räknas.


Hållbar arkitektur

Aktuellt

”Vi ser klimatutmaningen och den omställning den kräver som en möjlighet att utveckla arkitektrollen till att bli än mer kreativ och ansvarstagande”

Cecilia Holmström, VD
 • ÅWL Arkitekter vinner markanvisningstävling med ett hållbart bostadskvarter i Växjö

  ÅWL Arkitekter vinner tillsammans med OBOS Kärnhem och Reliwe markanvisningstävlingen för kvarteret Garnisonen i Växjöstadsdelen Bäckaslöv. Sammanlagt innehåller förslaget cirka 240 lägenheter i olika storlekar och upplåtelseformer i ett kringliggande kvarter med gemensam innergård. Förslaget präglas av innovativa hållbarhetslösningar som gynnar både natur och människa.   Kvarteret är uppdelat mellan OBOS Kärnhem och Reliwe. För…

  Läs mer

 • ÅWL + LFM30  

  Under hösten gick vi med i Lokal Färdplan Malmö, en mer progressiv och ambitiösare målsatt färdplan än den nationella från regeringen. För ÅWL innebär det ett viktigt kunskapsutbyte såväl som tillgång till ett stort nätverk med likasinnade inom byggbranschen.   Som ett av få Stockholmskontor har vi på ÅWL gått med i LMF30 där vi tillsammans…

  Läs mer

 • Näringslivets kraft för att göra skillnad

  Ännu ett år lider mot sitt slut och jag vill verkligen tacka er alla – kunder, samarbetspartners och kollegor – för allt. Ja, faktiskt allt. När jag ser tillbaka på 2022 ser jag så mycket positivt som vi aldrig kunnat åstadkomma ensamma. Jag tänker på nya projekt med högre hållbarhetskrav och klimatmål än någonsin tidigare,…

  Läs mer

Lagkraven på klimatdeklaration innebär att vi måste ändra vårt sätt att arbeta. Att göra en klimatkalkyl blir lika viktigt som att göra den ekonomiska kalkylen. Läs mer om Klimatvägledning här.

Holistisk syn på hållbarhet

Vi har ett holistiskt angreppssätt till hållbarhet. Våra tjänster och kompetens sträcker sig över hela spektrumet. Från det mest avgörande, ekologisk mångfald och positiv naturinverkan, till att skapa rättvisa och trygga platser att leva på. För att uppnå detta krävs ekonomiskt hållbara processer och verktyg.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Social hållbarhet

Social hållbarhet

 Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Under 2023 har vi satt igång 2 fantastiska noll CO2-projekt och arbetat med återbruk i 35 Projekt.

Totalt har andelen hållbarhetsprojekt ökat 42% de senaste 3 åren

55
62
84
102
2019
2020
2021
2022

Projekt

 • Dospace

  Dospace

  Återbruk har varit en viktig faktor av framför allt två anledningar; klimatet och budgeten. Så mycket intryck för så lite utlägg som möjligt, skulle man kunna säga. Att jobba med återbruk där det är möjligt är alltid det billigare alternativet.

  Läs mer

 • Fatbursholmen 23

  Fatbursholmen 23

  Mitt på Södermalm ligger den nyrenoverade bostadsgården Fatbursholmen 23, som har gått från att vara en tom outnyttjad yta till en böljande, grönskande och social innergård. 

  Läs mer

 • Flugparken

  Flugparken

  Omfamna Lindesberg, så lyder namnet på vårt förslag som vann tävlingen om Flugparken i Lindesberg. En tävling utlyst av kommunen där en ny arkitektonisk gestaltning med vikt på funktion, kreativitet och genomförbarhet efterfrågades. Genom ett förslag som bemöter både kommunens önskemål och önskemål inkomna i en genomförd medborgardialog har vi skapat en självklar samlingsplats i…

  Läs mer

 • Kristinebergs slottspark

  Kristinebergs slottspark

  Ambitionerna har varit höga kring den ekologiska och sociala hållbarheten. Husen består av många miljösmarta lösningar som gör det lätt för de boende att leva ett hållbart liv.

  Läs mer

 • Nöten 5

  Nöten 5

  I samband med Vasakronans upprustning av de kulturhistoriskt skyddade kontorsbyggnaderna i Nöten 5 längs med Bällstaviken i Solna Strand, togs ett helhetsgrepp om fastigheten för att även förnya utomhusmiljöerna. ÅWL fick då i uppdrag att omgestalta ett entrétorg, två gårdar, en parkkulle samt ytor längs den allmänna strandpromenaden som angränsar till tomten.

  Läs mer

 • Ny Teknik

  Ny Teknik

  Från 1 000 kvm till 250 på fyra månader   Ibland är det bråttom av olika anledningar. När Ny Teknik med systerredaktioner skulle flytta ihop till en gemensam lokal innebar det en stor omställning och många utmaningar. Men med hjälp av ÅWL:s erfarna inredningsarkitekter och en hel del återbruk gick det både smärtfritt och snabbt.   Förväntningarna…

  Läs mer

Har du frågor kopplade till hållbarhet?

Tveka inte att ta kontakt med någon av våra experter.

Hör av dig till Cecilia om du vill veta mer om klimatvägledning

Cecilia Holmström
vd och arkitekt
+ 46 739 45 57 90
cecilia.holmstrom@awlark.se

Emma Hulaund

Prata med Emma om vårt hållbarhetsarbete och hur vi kan hjälpa dig med ditt.

Emma Hulaud
Arkitekt och hållbarhetsexpert
+46 700 44 95 53
emma@awlark.se