facebook

Våra mål är högt ställda. Tillsammans med våra kunder ska vi vara topp tio inom hållbarhet 2025. Vi vet att varje beslut är avgörande på vägen dit.

Tillsammans mot ett hållbart samhällsbyggande

Vi måste, vi vill och vi kan. Hållbarhet må vara ett urvattnat begrepp, men det råder inga tvivel om vad det innebär för oss. Eller vad konsekvensen blir om vi skulle strunta i det. Byggsektorn bär ett stort ansvar för att säkra ett klimatneutralt samhällsbyggande och garantera att den biologiska mångfalden ökar. Klimatkrisen är vår tids främsta utmaning och något vi på ÅWL konstant förhåller oss till och jobbar med i varje aspekt av vår verksamhet.

Vi representerar en bred och djup kompetens med ett 20-tal specialister i seniora ledningsroller, utöver alla hållbarhetsambassadörer bland våra medarbetare. Vi har kunskaperna och den rådgivande kompetens som krävs för att navigera bland lagar, taxonimier och de komplexa parametrar som är avgörande för att skapa verkligt hållbara och värdeskapande lösningar för människa och planet. Vi arbetar strategiskt och målinriktat gentemot Parisavtalet, den nationella Färdplanen och den mer progressiva Lokal färdplan Malmö. Varje dag leder vi uppdrag och kunder mot hållbara lösningar. Varje val och beslut räknas.

Hållbar arkitektur

Aktuellt

”Vi ser klimatutmaningen och den omställning den kräver som en möjlighet att utveckla arkitektrollen till att bli än mer kreativ och ansvarstagande”

Cecilia Holmström, VD
 • ÅWL Arkitekter vinner markanvisningstävling med ett hållbart bostadskvarter i Växjö

  ÅWL Arkitekter vinner tillsammans med OBOS Kärnhem och Reliwe markanvisningstävlingen för kvarteret Garnisonen i Växjöstadsdelen Bäckaslöv. Sammanlagt innehåller förslaget cirka 240 lägenheter i olika storlekar och upplåtelseformer i ett kringliggande kvarter med gemensam innergård. Förslaget präglas av innovativa hållbarhetslösningar som gynnar både natur och människa.   Kvarteret är uppdelat mellan OBOS Kärnhem och Reliwe. För … Läs mer…

  Läs mer

 • ÅWL + LFM30  

  Under hösten gick vi med i Lokal Färdplan Malmö, en mer progressiv och ambitiösare målsatt färdplan än den nationella från regeringen. För ÅWL innebär det ett viktigt kunskapsutbyte såväl som tillgång till ett stort nätverk med likasinnade inom byggbranschen.   Som ett av få Stockholmskontor har vi på ÅWL gått med i LMF30 där vi tillsammans … Läs mer…

  Läs mer

 • Näringslivets kraft för att göra skillnad

  Ännu ett år lider mot sitt slut och jag vill verkligen tacka er alla – kunder, samarbetspartners och kollegor – för allt. Ja, faktiskt allt. När jag ser tillbaka på 2022 ser jag så mycket positivt som vi aldrig kunnat åstadkomma ensamma. Jag tänker på nya projekt med högre hållbarhetskrav och klimatmål än någonsin tidigare, … Läs mer…

  Läs mer

Klassrum

S:t Olofsskolan står åter redo för framtiden efter en rejäl men varsam renovering med stort fokus på återbruk av möbler.

Holistisk syn på hållbarhet

Vi har ett holistiskt angreppssätt till hållbarhet. Våra tjänster och kompetens sträcker sig över hela spektrumet. Från det mest avgörande, ekologisk mångfald och positiv naturinverkan, till att skapa rättvisa och trygga platser att leva på. För att uppnå detta krävs ekonomiskt hållbara processer och verktyg.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Social hållbarhet

Social hållbarhet

 Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Under 2021 har vi satt igång 2 fantastiska noll CO2-projekt och arbetat med återbruk i 15 Projekt.

Totalt har andelen hållbarhetsprojekt ökat 42% de senaste 3 åren

55
62
84
102
2019
2020
2021
2022

Projekt

 • Ångare Julius park

  Ångare Julius park

  Mitt i den nya stadsdelen Tegelhagen som växer fram i Upplands Bro ligger Ångare Julius park. Här planeras det för bostäder, torg, parker, en strandpromenad med småbåtshamn och badplats. Parken är den centrala mötesplatsen för rekreation och spontanidrott. Men den är också en viktig del i naturens arbete att hantera klimat- och naturkatastrofer. Ångare Julius … Läs mer…

  Läs mer

 • Dospace

  Dospace

  Återbruk har varit en viktig faktor av framför allt två anledningar; klimatet och budgeten. Så mycket intryck för så lite utlägg som möjligt, skulle man kunna säga. Att jobba med återbruk där det är möjligt är alltid det billigare alternativet.

  Läs mer

 • Fatbursholmen 23

  Fatbursholmen 23

  Mitt på Södermalm ligger den nyrenoverade bostadsgården Fatbursholmen 23, som har gått från att vara en tom outnyttjad yta till en böljande, grönskande och social innergård. 

  Läs mer

 • Flugparken

  Flugparken

  Omfamna Lindesberg, så lyder namnet på vårt förslag som vann tävlingen om Flugparken i Lindesberg. En tävling utlyst av kommunen där en ny arkitektonisk gestaltning med vikt på funktion, kreativitet och genomförbarhet efterfrågades. Genom ett förslag som bemöter både kommunens önskemål och önskemål inkomna i en genomförd medborgardialog har vi skapat en självklar samlingsplats i … Läs mer…

  Läs mer

 • Kristinebergs slottspark

  Kristinebergs slottspark

  Ambitionerna har varit höga kring den ekologiska och sociala hållbarheten. Husen består av många miljösmarta lösningar som gör det lätt för de boende att leva ett hållbart liv.

  Läs mer

 • Nöten 5

  Nöten 5

  I samband med Vasakronans upprustning av de kulturhistoriskt skyddade kontorsbyggnaderna i Nöten 5 längs med Bällstaviken i Solna Strand, togs ett helhetsgrepp om fastigheten för att även förnya utomhusmiljöerna. ÅWL fick då i uppdrag att omgestalta ett entrétorg, två gårdar, en parkkulle samt ytor längs den allmänna strandpromenaden som angränsar till tomten.

  Läs mer

Har du frågor kopplade till hållbarhet?

Tveka inte att ta kontakt med någon av våra experter.

Patrik Olsson

Prata med Patrik om samarbeten och nya eller pågående projekt.

Patrik Olsson
Landskapsarkitekt och Tf Affärschef
+46 732 32 54 43
patrik.olsson@awlark.se

Hör av dig till Cecilia om du vill veta mer om klimatvägledning

Cecilia Holmström
vd och arkitekt
+ 46 739 45 57 90
cecilia.holmstrom@awlark.se

Emma Hulaund

Prata med Emma om vårt hållbarhetsarbete och hur vi kan hjälpa dig med ditt.

Emma Hulaud
Arkitekt och hållbarhetsexpert
+46 700 44 95 53
emma@awlark.se