BIM

Vi ligger i framkant i vårt arbete med BIM som ett verktyg för att höja värde och kvalitet på era fastigheter.

Läs mer

Bostäder

Vi kan bostäder. Sedan drygt 30 år tillbaka har vi ritat hus och livsmiljöer, från koncept till färdigt projekt. Sedan start har vi färdigställt tusentals bostadsprojekt.

Läs mer

Hållbarhet

Genom vår kunskap hjälper vi er att ta hållbara beslut i allt från gestaltning till materialval.

Läs mer

Inredning

Användarens upplevelse står alltid i centrum när vi skapar miljöer för kontor, hotell och handel.

Läs mer

Kommersiella fastigheter

Vi utvecklar kommersiella miljöer och samhällsfastigheter där människor trivs och väljer att vara.

Läs mer

Landskap

Våra utemiljöer håller hög kvalitet och vi lägger stor vikt vid starka gestaltningsidéer.

Läs mer

Samhällsfastigheter

På ÅWL har vi lång erfarenhet av att skapa verksamhetsanpassade lokaler för vård, utbildning, äldreomsorg och rekreation.

Läs mer

Stadsutveckling

Vi har gedigen erfarenhet av att utveckla komplexa strukturplaner och vi är väl insatta i detaljplaneprocessen.

Läs mer

Tillgänglighet

Vi ser till att lagstiftningen uppfylls och hjälper er med tillgänglighetsgranskning och tillgänglighetsutlåtande från tidiga skeden till inflyttning.

Läs mer

Visualisering

Vi lyfter fram och visualiserar idéer och koncept så att de blir tydliga.

Läs mer