facebook

Kompetens

Vi är arkitekter, landskapsarkitekter och ingenjörer som arbetar integrerat och tar ett helhetsperspektiv kring projekten. Vi erbjuder arkitekttjänster inom nybyggnad och ombyggnad för hus och landskap i alla skeden, från tidiga skisser till färdigt projekt.

Vi har ett brett helhetserbjudande med sex huvudsakliga affärsområden; stadsutveckling, bostäder, landskap, samhällsfastigheter, kommersiella fastigheter samt inredning.

Våra affärsområden

Övriga tjänster

Vi erbjuder process- och analysstöd till beställare och tar ansvar för att skapa långsiktigt hållbara resultat för kund och omvärld. Utöver detta erbjuder vi specialistkunskap inom bland annat tillgänglighet, projektledning, visualisering och avancerad BIM.