facebookStadsutveckling

Att växa och utvecklas är många kommuners största utmaning under de närmsta åren. På ÅWL har vi gedigen erfarenhet av att utveckla komplexa strukturplaner och vi är väl insatta i detaljplaneprocessen. Vi arbetar integrerat med hus och landskap för att skapa starka helhetslösningar.

Tillsammans med våra beställare har vi utformat flera av de nya bostadsområden som växt fram i och omkring Stockholm och Mälardalen. Vi har till exempelvis ritat flera projekt på Kvarnholmen i Nacka, i Hammarby Sjöstad och vi vann parallellskissen för nordvästra kajen vid Stockholms inlopp. Just nu utvecklar vi nya bostadskvarter i Kungens Kurva, Kista och Täby Park.


Strukturplaner

Vårt erbjudande innefattar förmågan att leda komplexa plan- och planeringsprocesser med tvärvetenskaplig kompetens, att ta fram rumsliga och funktionella analyser, samt att forma stadsmiljöer och fysiska rum. Vi arbetar i team med landskapsarkitekter, arkitekter och stadsplanerare vilket säkerställer höga kvaliteter i stadsstrukturen och de offentliga rummen. Vårt främsta fokus är att åstadkomma strukturplaner med hög genomförbarhet och hållbarhet över tid.Tomtscoutning/Exploateringsutredningar

ÅWL har lång erfarenhet av att aktivt leta tomter som är lämpliga för ny bebyggelse och exploatering. Vi har en tydlig och väl utprovad metodik som säkerställer att tomterna uppfyller krav på genomförbarhet samt kan presenteras för exploateringskontoret eller annan kommunal part. Vi erbjuder även vårt stöd till beställare som vill undersöka exploateringsmöjligheter på egna tomter, både mindre men även större och komplexa fastigheter som kräver samverkande kompetenser inom flera fackområden.Beställarstöd detaljplan/strukturplan

Den kommunala planprocessen behöver vara effektiv och de detaljplaner som tas fram ska vara både tydliga och rättsäkra. I komplexa projekt kan det vara värdefullt att ha en extra resurs som säkerställer att kloka beslut fattas i rätt ordning. På ÅWL erbjuder vi beställarstöd i detalj- och strukturplaneskedet. Vi har lång erfarenhet av att samordna detaljplanearbetet och medverka till god kvalitet i byggandet och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Vi stöttar beställare bland annat genom att agera som expertstöd, genomföra specialutredningar eller att granska komplexa projekt.Vill du veta mer om hur vi jobbar med stadsutveckling?

Tveka inte att höra av dig till någon av våra affärsomårdesansvariga för stadsutveckling:

Emilia Hallin
Arkitekt SAR/MSA

+46 732 32 54 35
emilia.hallin@awlark.se

Sara Revström
Landskapsarkitekt LAR/MSA

+46 732 32 54 95
sara.revstrom@awlark.se

James Rosen
Arkitekt SAR/MSA

+46 732 32 54 09
james.rosen@awlark.seNågra av våra stadsutvecklingsprojekt

 • Isafjord

  Isafjord

  2016 vann ÅWL tillsammans med DREEM det parallella uppdraget om utformning av nya stadskvarter i centrala Kista, utlyst av Klövern och Stockholms stad. Arbetet med att utforma strukturen inför detaljplan har präglats av ett nära samarbete mellan Klövern, DREEM och ÅWLs hus- och landskapsarkitekter. ÅWL fick sedan i uppdrag att rita två kvarter, offentliga torg-…

  Läs mer

 • Norra Campus Solna

  Norra Campus Solna

  Förstudiens huvuduppgift är att ge konkreta förslag på hur Campus Solnas norra och södra del bättre kan kopplas samman och förbättra orienterbarheten för ett samlat, attraktivt och tryggt campus. Förstudien ska vara underlag för och rådgivande kring frågor som rör utvecklingen av Norra Campus Solna. Förstudien rymmer även strategier för byggnadstillägg och utredning av möjligheten för…

  Läs mer

 • Kungens Kurva

  Kungens Kurva

  På uppdrag av KF Fastigheter utvecklar ÅWL en helt ny stadsdel vid Kungens Kurva. Målsättningen är att skapa en levande stadsdel med god service och närhet till natur, handel, kultur och infrastruktur. ÅWL Arkitekter har tagit fram förslag på en ny stadsdel i Kungens Kurva. Det ska bli en levande stadsdel med god service och…

  Läs mer

 • Kvarnholmen

  Kvarnholmen

  Utvalt förslag i det parallella uppdraget för ny stadsplan för bostäder på platån mot Svindersviken på Södra Kvarnholmen. Planområdet utvidgades till att omfatta tre delområden. De går under benämningen platån, västra området samt nordvästra kajen. Delområdena har skilda förutsättningar i väderstreck, topografi och omgivande befintliga byggda strukturer. Målet med planen är att ta tillvara delområdenas…

  Läs mer

 • Täby Park

  Täby Park

  ÅWL har deltagit i det parallella uppdraget om att utforma en ny stadsdel på det som idag är Täby Galopp, i samarbete med Rosenbergs arkitekter. Förslaget rymmer en stadspark på 10 hektar, 6 000 bostäder och cirka 10 000 arbetsplatser. Med förslaget får Täby en stadspark och nya bostäder i centralt läge, nära till park,…

  Läs mer

 • Täby Park

  Täby Park

  ÅWL har deltagit i det parallella uppdraget om att utforma en ny stadsdel på det som idag är Täby Galopp, i samarbete med Rosenbergs arkitekter. Förslaget rymmer en stadspark på 10 hektar, 6000 bostäder och ca 10000 arbetsplatser. Med förslaget får Täby ett grönt vardagsrum och nya bostäder i centralt läge, nära till park, handel…

  Läs mer