facebook

Träbyggnation – en hållbar investering för miljö och plånbok 

Magasinet, Linköpings första kontorshus helt i trä, är ett tydligt bevis på att träbyggnation är både hållbart och kostnadseffektivt. En nyligen gjord testbäddsrapport över Magasinet visar en minskning av klimatpåverkan med 54 procent samtidigt som kostnaden jämfört med en konventionell betongstomme endast ökade med två procent.  

– Det finns en utbredd oro för att det är dyrare att bygga hållbart. Vi är oerhört glada och stolta över att få vara med och bevisa att det går att bygga både hållbara och vackra byggnader utan att kostnaderna skjuter i höjden. Självklart ställer det höga krav på alla inblandade men den här rapporten visar att vi kan tillgodose såväl arkitektonisk kvalitet, höga hållbarhetskrav och ekonomiska förutsättningar genom rätt vägval från början.

Cecilia Holmström
VD, ÅWL Arkitekter

Stadsutvecklingsprojektet Ebbepark utmanar konventionerna 
Magasinet är en del av det centrala statsutvecklingsprojektet Ebbepark i Linköping. Kommunens vision är att utveckla en hållbar stadsdel med plats för boende, företag och ett levande stadsliv men också utmana hur vi förtätar städer på ett hållbart sätt. Visionen ledde fram till att testbädd Ebbepark skapades. En plats där företag och innovatörer ges möjligheten att testa och vidareutveckla produkter inom hållbar samhällsbyggnad och stadsutveckling. 

Sankt Kors, kommunens bolag som ansvarar för och utvecklar lokaler, såg då en möjlighet att testa olika stomsystem och material inom träbyggnation, med fokus på att utreda och jämföra klimatpåverkan och ekonomi. 

54 procent mindre klimatpåverkan 
Magasinet omfattar en kontorsbyggnad om ca 2700 BTA uppdelat på 6 kontorsplan och källare med skyddsrum. ÅWL Arkitekter fick uppdraget att renodla projektet från en hybridstomme till en ren trästomme ovan mark. 

– Tidiga beräkningar visade att en ren trästomme innebar en stor besparing av CO2. Efter att huset var färdigställt bekräftade Swecos rapport detta. Klimatpåverkan var hela 54 procent lägre än om huset hade byggts konventionellt i betong. Detta trots att skyddsrummet, som kräver mycket betong och armering, står för ca 20 procent av Magasinets beräknade klimatpåverkan.

David Greek
Handläggande arkitekt, ÅWL Arkitekter

Tätt hus på bara 32 arbetsdagar 

Kostnaden för trästommen är dyrare, men andra fördelar bidrog till att den totala kostnaden endast var två procent högre än om huset byggdes konventionellt i betong.  

Vi hade en tät dialog med stomleverantören tidigt i processen för att få till en renodlad trästomme med pelar- och balkstruktur i limträ och bjälklag och stominnerväggar av KL-trä. Det visade sig bli en stor framgångsfaktor ur ett klimatperspektiv, men även rent ekonomiskt då det förkortade produktionstiden avsevärt, förklarar David.

Hela stommen ovan källarplan restes till tätt hus på bara 32 arbetsdagar vilket innebar mindre omkostnader för hjälpmedel som exempelvis kranar men även för arbetstid. 

Det finns många framgångsfaktorer som gör att Magasinet blev ett så lyckat projekt. Vi har listat några: 
  

  • Ett tidigt beslut att bygga i trä underlättade planeringen och projekteringsprocessen vilket ökat möjligheten till ett riktigt bra slutresultat. 
  • Samverkansentreprenad bidrog till ett större engagemang och ökad stolthet hos utförare. 
  • Rätt kompetens och gemensam målsättning i projektgruppen för samtliga discipliner innebar att
    utmaningar i form av ex. akustik, brand och fukt kunde lösas tidigt i processen.
  • Magasinet passade för en renodlad trästomme vilket minimerat materialmöten som i sin tur gett färre produktionsmoment och sparat tid! 
  • Hög grad av prefabricering, både av stomelement och ytterväggar. 

Läs hela rapporten här