facebook

Flugparken

Omfamna Lindesberg, så lyder namnet på vårt förslag som vann tävlingen om Flugparken i Lindesberg. En tävling utlyst av kommunen där en ny arkitektonisk gestaltning med vikt på funktion, kreativitet och genomförbarhet efterfrågades. Genom ett förslag som bemöter både kommunens önskemål och önskemål inkomna i en genomförd medborgardialog har vi skapat en självklar samlingsplats i Lindesberg.

Flugparken ligger precis intill stationen och är därför en viktig entréplats både för besökare och de boende i området. Här kommer många Lindesbergsbor passera dagligen till både skola och jobb. Men en av de viktigaste utmaningarna var att se till att parken inte bara blev en förbifart utan en målpunkt, en plats att mötas och umgås på. Här finns sköna sittplatser för att njuta av grönskan och det lekfulla vattenspelet som tilltalar både gamla och unga.

Kvadratmeter

– Jag är verkligen stolt över att vi skapat en formstark park med mycket identitet. Med nya generösa sittplatser, ett vattenspel ihop med konstverket ”Brunnskaret”, som fått en ny placering i parken, och spännande variationsrik grönska tror vi att parkens funktion som social mötesplats i Lindesberg har förstärkts. Vi hoppas att Flugparken kommer vara till glädje för Lindesbergsborna många år framöver.

Carolin Sjöberg,
Landskapsarkitekt

Konceptet bygger på fyra delar:

1. Grönskan

Den centrala delen i parken utgörs av en gräsyta, vackert inramad av buskage och träd. Pelousen, eller gräsytan, är parkens gröna hjärta som också kopplar samman parkens alla delar och funktioner. Här finns plats för picknick, lek och umgänge under årets alla dagar

2. Torget och stråket

Parkens norra del, där torget är beläget, kopplar samman Flugparken med Stationshuset både visuellt och funktionellt. Ett huvudstråk fångar upp dagens rörelsemönster och vackra vyer mot stationsbyggnadens entré och det öppna flexibla torget ger plats för uteserveringar och tillfälliga evenemang. Här kan du sitta i södervänt läge under lövkronorna och ta en kopp kaffe, att beskåda vattenspelet eller strosa runt när det är marknadsdag. Parkens nya stråk är utformade med omsorg för skapa en naturlig rörelse som fungerar med viktiga målpunkter, både i och utanför parken.

3. Ellipsen

Ett lekfullt, multifunktionellt och identitetsskapande element som samlar parken och gör den till något unikt. Tanken med ellipsen är att den antar olika former och funktioner som tillvaratar kvalitéer runt om i parken, som ”Soldäcket” och ”solsoffan” som erbjuder sköna sittsoffor för häng i bästa söderläge precis intill rogivande vattenspelet. Ellipsen är tänkt att byggas vidare runt parken efter behov och önskemål som uppstår i framtiden.

4. Vattnet

Vattenspelet intill torget och soldäcket är en attraktion i sig. Här finns konstverket ”Brunnskaret” på ny plats ihop med lekfulla vattenstrålar som skjuter upp ur marken. Det inbjuder både till lek och något att beskåda för besökarna. Ljudet från vattnet döljer trafikens brus och skapar ett självklart element att samlas kring, gammal som ung.

Återbruk och flexibilitet

Kan man återbruka en park? Ja, självklart! I allt vi gör vrider och vänder vi på det mesta för att se vad vi kan behålla och återanvända.

– Vi har haft ett nära samarbete med kommunen med ambitionen att försöka återanvända så mycket från platsen som möjligt. Smågatsten, betongplattor och soffor var några av de material som vi har kunnat återbrukat. Vi har även valt material som tegel, natursten och trä vilka åldras väl, säger Linda Andsberg, ansvarig landskapsarkitekt.

Parken är ritad för att hålla över lång tid och är både multifunktionell och flexibel vilket innebär att den kan vidareutvecklas efter behov.

Kontaktperson:

Linda Andsberg
Ansvarig landskapsarkitekt


Projektfakta

Omfattning: 3200 kvm
Beställare: Lindesbergs kommun
Byggnadsår: 2020
Teamet: Linda Andsberg, Carolin Sjöberg Knight, Emma Lindman, Maja Forsberg
Foto: Jansin & Hammarling