facebook

ÅWL Arkitekter leder omvandlingen av Kungsbackas äldsta skola

Kungsbackas äldsta skola, Iseråsskolan på Onsalahalvön, står inför en spännande omvandling med en omfattande ombyggnad, ett nytt skolhus och en ny fullstor idrottshall. ÅWL Arkitekter har fått förtroendet att genomföra detta uppdrag med ett stort fokus på att möta framtidens utbildningsbehov genom modern pedagogik, flexibilitet och hållbar arkitektur.

Med sina 177 år är Iseråsskolan sedan 1847 inte bara en viktig del av Kungsbackas kulturarv utan även kommunens äldsta skola. För närvarande går cirka 300 elever på skolan, från förskoleklass till årskurs 6. Skolans undervisningslokaler är idag fördelade på flera mindre hus på en rymlig skolgård, granne med skärgård och kulturlandskap.

– Vi är otroligt glada och tacksamma för möjligheten att tillsammans med Kungsbacka kommun skapa innovativa och hållbara lärmiljöer. Det är viktigt för oss att utforma miljöer som inte bara stödjer dagens pedagogik utan även framtida kommunala behov, säger Louise Sassene, uppdragsansvarig arkitekt på ÅWL.

Den nya skolbyggnaden kommer att inrymma 350 barn, med ett storkök som har kapacitet att servera 2500 portioner. Projektet strävar också efter att skapa flexibla utbildningslokaler, nya salar för slöjd och skapande samt ett bibliotek.

– Vi strävar efter att använda principer inom next-use och cirkularitet för att göra byggnaderna mer flexibla och stå redo för framtiden. Genom att använda miljövänliga material och smarta designlösningar strävar vi efter att minimera miljöpåverkan. Det är en viktig del av hur vi kan bidra till en mer hållbar värld, förklarar Emma Hulaud, handläggande arkitekt och hållbarhetsexpert.

Cecilia Holmström, vd på ÅWL fortsätter: 

– Med rötter i Göteborg och Västkusten blir jag särskilt glad och stolt över att vi nu förstärker vår närvaro i regionen med detta anrika skolprojekt. Det här projektet är ett utmärkt exempel på hur vi tillsammans med kommunen kan skapa bättre utbildningsmiljöer för våra barn och unga med ett så litet klimatavtryck som möjligt, avslutar hon.

Visionsbilder av ÅWL Arkitekter

Kontaktperson:

Louise Sassene Linquist
Affärsområdesansvarig samhällsfastigheter