facebook

Effekten 5

I det nya stadsutvecklingsområdet Finnslätten växer en ny hållbar och expansiv stadsdel fram. Idag huserar här flera världsledande företag och för att möta morgondagens behov är vi med och utvecklar Finnslätten till ett nytt profilområde för Västerås.

Stadsdelen Finnslätten utvecklas med en blandning av verksamheter, industri, kontor, skolor och bostäder där ny teknik och forskning står i centrum för att inspirera och locka företagare, forskare och studenter från hela världen. Här smälter tradition och framtid samman på ett unikt sätt.

Effekten 5 är den första etappen av Finnslätten där bostäder planeras att byggas för att skapa en levande stadsdel med både bostäder och service för dem som arbetar på Finnslätten. Visionen är att skapa moderna boenden som möter morgondagens behov av flexibilitet, innovation och som är anpassade för både kortare och längre vistelse. Genom att behålla och omvandla de befintliga kontorshusen på fastigheten integreras de i en ny kvartersstruktur, vilket bevarar områdets kvaliteter och historiska arv.

– Vi strävar efter att bevara och framhäva det historiska arvet samtidigt som vi omfamnar teknologisk utveckling och hållbara lösningar. Det industriella arvet är inte bara närvarande – det är en integrerad och viktig del av den framtida visionen för Finnslätten


Cesar Patin Lapausa
Ansvarig arkitekt

Idag finns sedan tidigare två stora kontorshus inom den planlagda fastigheten som representerar det etablerade Finnslätten. Genom att behålla och bygga om dessa byggnader och införliva dem i en ny småskalig kvartersstruktur, tas befintliga kvaliteter tillvara. I hjärtat av området ligger en av de befintliga tegelbyggnaderna som bevaras och omvandlas. Ovanpå denna byggnad planeras en påbyggnad inklusive ett planerat höghus som har potential att bli Västerås nya landmärke.

– Det blir en platsmarkör för området som talar både om framtidens arbetsplats och boende för de innovationsföretag som finns idag och för de företag som kommer att etablera sig på Finnslätten.

Frida Jahnmatz
Handläggande arkitekt

Finnslätten strävar efter att bli en hållbar och tillgänglig miljö där sociala mötesplatser på gatunivå är prioriterade. Planen innefattar en välkomnande entréplats med publika lokaler i markplan och gaturum som hanterar dagvatten, trygga sätt att röra sig på och ett stort fokus på mobilitet.

Inom Effekten 5 är bevarandet av befintliga grönområden och ekologiska värden en utgångspunkt för den framtida utformningen, där gröna och blå strukturer integreras med den nya bebyggelsen för att främja hälsa och ekologisk samt social hållbarhet. Fördröjning av dagvatten blir en del av områdets gestaltning och karaktär.

– Öppna dagvattenlösningar med variationsrik växtlighet bidrar med ekologiska värden samtidigt som dagvattnet blir ett synligt inslag i livsmiljön.

Maja Forsberg
Ansvarig landskapsarkitekt

Cesar Patin Lapausa
Ansvarig arkitekt

Frida Jahnmatz
Handläggande arkitekt

Maja Forsberg
Ansvarig landskapsarkitekt

Projektfakta

Vad: Detaljplan
Beställare: Castellum och Aroseken
Storlek: cirka 50 000 BTA plus cirka 5000 kvm BYA
Status: Granskning inför antagande