facebook

Selma Lagerlöfs parkstråk

Förslaget Backa Binder ger Selma Lagerlöfs parkstråk ett sammanhållande grönt stråk med stark identitet som förenar och binder samman alla Backas invånare. Förslaget tar fasta på Backas historiska identitet som Hisingens trädgård och ger de boende i närområdet en arena för möten, rekreation, aktivitet och lek.

Allt började med att Göteborgs Stad, park- och naturförvaltningen inbjöd till en allmän arkitekttävling om gestaltningen av ”Selmas park – Framtidens park”, vid Selma Lagerlöfs torg i stadsdelen Backa.

Uppgiften för tävlingen var att få fram en grundidé för hela Selmas park samt ett mer detaljerat förslag på ett utsnitt av den södra delen av parken, som ingår i kommande detaljplan. Det var lika viktigt att förslaget skulle hålla under en lång tid – som det var att det skulle vara flexibelt för framtida förändringar och behov samt vara öppet för medborgarnas egna initiativ.

Skapa möten

ÅWL kammade hem tävlingen med det vinnande förslaget Backa Binder, vilket syftar till att binda samman områdets invånare.

Det nya parkstråket är en viktig del av utvecklingen av stadsdelen Backa och ÅWLs förslag bygger på att skapa möten mellan områdets alla invånare.

Konceptet Backa binder består av tre lager: det förenande golvet, det lekfulla landskapet och den glädjande grönskan. Genom att bryta upp den symmetriska strukturen i området, skapa en bättre grön park och fler målpunkter för barn och unga, är målet är skapa en miljö som får invånarna i Backa att vilja vistas i parken.

– Det var viktigt för oss och vår beställare att genom hela projekteringen hålla kvar kärnan i vårt koncept. Glädjande, förenande och lekbart genomsyrar allt från stråkets form, typ av lek, sittplatser och planteringar. Med social hållbarhet i fokus ville vi skapa en tryggare plats för nya möten, umgänge och trivsel, säger Maja Forsberg på ÅWL.

Selma Lagerlöfs parkstråk byggs i etapper. Först ut är parkrummen norr om Backadalen och efter det, med start 2019, byggs den allra grönaste delen vid Kyrkåsbergets fot.

Tävlingsteam: Maja Forsberg, Maria Bergvall, Martin Andersson och Patrik Olsson

Projektfakta

Byggaktör: Park- och naturförvaltningen Göteborgs Stad
Byggentreprenör: Göteborgs stad, Egen regi
Byggnadsår: 2017-2019
Omfattning: 11 000 kvadratmeter
Illustrationer: ÅWL Arkitekter
Status: Under byggnation