facebook

Kalmar bad- och friskvårdsanläggning

Varför är det så roligt att rita badhus? Jo för att ett badhus är inte bara ett badhus. Det ska också vara en långsiktigt hållbar mötesplats som välkomnar alla, både i dag och i framtiden. Därför är vi så stolta över att tillsammans med Kunskapsporten och Peab utveckla Kalmars nya badhus! 

Gemensamt skapar vi ett hus som främjar hälsa och välmående för Kalmars alla invånare. Badhuset innehåller förutom bassänger för alla åldrar, en rehabavdelning, ett spa, ett gym och flera restauranger.

– Vår gemensamma vision är ett badhus med ett 100-årspespektiv. Vi har varit med från första skiss och tävlingsförslag, genom program-, system- och bygghandling. Lite längre fram kommer vi vara med i byggproduktion och slutlig relationshandling. Självklart har vi från början haft nära dialog med verksamheten, olika klubbar, Region Kalmar län och varit med i uppföljningarna med kommunen. Allt för att skapa en så attraktiv mötesplats i Kalmar som möjligt, säger Maria Maandi ansvarig arkitekt.

En simhall är en komplex byggnad. Den ska anpassas till alla invånares behov och konstrueras för både lång livslängd och litet behov av underhåll. Här drar vi stor nytta både av vår erfarenhet från att ha ritat badhus tidigare och vårt integrerade arbetssätt. I 40 år har hus- och landskapsarkitekter med bred kunskap inom bland annat hållbarhet, tillgänglighet, stadsplanering och projektering tillsammans arbetat genom projektens alla faser. Allt detta gynnar arbetet med Kalmars nya badhus.

– Badhuset ska med sina 15 000 kvm vara en tillgänglig mötesplats som erbjuder allt från spännande vattenupplevelser, en fin spa- och rehabavdelning till att ha en bra arbetsmiljö för alla som jobbar i huset. Samtidigt som vi håller hög byggnadsteknisk nivå för att minska drifts- och underhållskostnader, säger Anna Jonasson handläggande arkitekt.

Badhusets gestaltning med sina varierande volymer i enkla och robusta material ger platsen stadsmässiga kvalitéer samtidigt som den är öppen och välkomnande. Allt för att skapa en samlingsplats som lockar besökare från hela regionen till den nya stadsdelen i Snurrom!Projektfakta

Total yta: 15 000 kvm
Byggherre: Kunskapsporten
Byggentreprenör: PEAB
Byggnadsår: Start 2022 – Simhallen beräknas stå färdig sommaren 2025.
Visualiseringar: ÅWL Arkitekter