facebook

Kajen 5

På Liljeholmskajen i Stockholms har ÅWL ritat Kajen 5 – ett bostadshus där arkitektur möter vatten i enhetliga sammanvävda former.

Några av utmaningarna med projektet var själva norrläget med speciella solförhållanden samt kvarterens och de höga husens placering. Och att i samband med detta ta vara på läget och skapa vattenutsikter för alla lägenheter.

ÅWL löste utmaningarna genom att låta kvarteren och bergshusen underordna sig förkastningsbranten och placera de höga husen närmast kajen så att skuggan från dem kastas ut i vattnet.

Kvarteret är en våning lägre mot söder för bättre solförhållanden på gården.

Det halvöppna kvarteret öppnar upp sig mot norr och ger vattenutsikter från alla bostadsrum som vetter mot gården. Grändernas burspråkslösning med balkong ger vattenutsikter även för lägenheter nära huvudgatan.

 Socialt kajstråk

De indragna takvåningarna syftar till att bryta ner skalan och förbättra ljusförhållandena i gränderna. Lokaler förläggs mot kajpromenaden för att skapa ett levande kajstråk med butiker och caféer. För att skapa ”offentlighet” i gränderna är trapphusentréerna uppglasade och stora portmotiv används.

Hela kvarteret utförs i vitt blankt skärmtegel med inslag av träpanel vid balkonger. De indragna takvåningarna i den lägre delen kläs i samma material, men i en mustig orange kulör som återkommer i kajens sockelvåning och knyter ihop kvarteret. Gården utförs putsad i samma orangea kulör.

– En viktig del i gestaltningen av högdelen är dess monolitiska karaktär. Balkongerna integreras i grundvolymen genom att kläs med skärmtegel likt övriga fasaden. På så sätt håller vi ihop volymen och skapar illusionen av en enhet, säger Sofia Grafström, byggnadsingenjör ÅWL.

De olika fönsterhöjderna på den högre delen (högre på de nedre våningarna, lägre på de övre) skapar ett skenperspektiv och huskroppen upplevs högre och slankare på nära håll. De olika höga fönsterbröstningarna gör också att ”murmassan” ökar med höjden på huset och huset upplevs på långt håll som en vas. De olika fönsterhöjderna ger även lägenheterna olika karaktär beroende på hur högt upp man är i huset.

– Inom projektgruppen har vi arbetat med både hus och landskap. Med våra erfarna byggnadsingenjörer har vi också kunnat förädla våra idéer, både gestaltningsmässigt, tekniskt och kvalitativt. Med mycket erfarenhet och en trygg, väl beprövad samverkan mellan disciplinerna, har vi tagit tillvara platsens unika förutsättningar och skapat en helhet i linje med vår vision, avslutar Olof Lotström, ÅWL.

Projektfakta

Byggaktör: JM AB
Byggnadsår: 2013 – 2016
Omfattning: 193 lägenheter
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Foto: Felix Gerlach
Status: Färdigt