facebook

Finnboda Terrass

Konceptet för Finnboda Terrass grundar sig i idén om fyrar som landmärken. Ambitiöst gestaltningsarbete i dialog med HSB och Nacka kommun har resulterat i tre resliga byggnader som syns väl från farleden och omgivande områden. Gedigna, karaktärsfulla material har används, de tre husen har tre olika färgnyanser av tegel som ljusnar allteftersom man rör sig mot utloppet till skärgården.

HSB brf Finnboda Terrass associerar till den industriarkitektur och tidigare varvsverksamhet som har funnits på platsen. Punkthusen är formade med en trekantig planfigur som utgångspunkt och erbjuder lägenheter med ovanliga och spännande planlösningar. Byggnaderna syns väl från farleden och från omgivande områden, och erbjuder de boende en vidsträckt utsikt över Saltsjön och inloppet till Stockholm. De agerar som en länk mellan Finnberget och vattnet.

Projektet består av 3 bostadshus med 10 våningsplan var och rymmer totalt 93 lägenheter.

Planformen skapar generösa utrymmen mellan husen som öppnar sig mot vattnet. Det dominerande fasadmaterialet är tegel. De tre husen har varsin färgnyans. Det mörkaste ligger längst till väst, närmast staden. Teglet ljusnar allteftersom man rör sig mot utloppet till skärgården.

 

Projektfakta

Beställare: HSB
Storlek: 93 lägenheter, bostadsrätt
Kontaktpersoner: Anna Månsson