facebook

Kryddvägen

Kryddvägen ligger i Tyresö och består av 50 hyresrätter med tillhörande bostadsgård som vi ritat på uppdrag av LW Bostad AB, från markanvisningsskiss ända fram till färdiga bygghandlingar. Här har våra husarkitekter och landskapsarkitekter jobbat i ett tätt samarbete under hela projektets gång, från start till mål.

Kryddvägen består av två smala lamellhus med fem våningar varav den översta är indragen med en takterrass för att harmoniera med den lägre bebyggelsen på andra sidan gatan. Husen har placerats i en brant naturslänt. Anpassningen till platsen har därför varit en viktig utgångspunkt där husen noggrant placerats i skogsbacken så att naturen mellan dem fortfarande blir närvarande i gaturummet.

Projektfakta

Beställare: LW Bostad AB
Lägenhetsantal: 50
Lägenhetstyp: Hyresrätter
Byggnadsår: 2019
KontaktpersonBertil Molin/Fredrik Nordh och Fredrik Hanson/Emma Lindman

Lågmäld elegans

Husens visuellt viktigaste sidor är gavlarna som har gjorts extra slanka med hjälp av indrag av volymerna i hörnen. Den diagonala taknocken ger dessutom gavlarna olika karaktärer med en variation som blir levande på ett naturligt sätt. LW Bostad som är byggherre för projektet är en plåtentreprenör vilket gjorde valet av plåtfasad till en självklarhet. Antalet kulörer är medvetet få vilket ger ett helgjutet och lugnt intryck. Även balkongkanterna har klätts i samma material och kulör som fasaden vilket gör att de integreras och samspelar fint.Taket är klätt i sedum som inte bara är grönt och vackert, det hjälper även till att fördröja vattenavrinningen och ger dessutom syre och binder koldioxid.

– Vi är väldigt glada över att vi lyckades få till den där lågmälda elegansen som har en tydlig karaktär utan att ta för stor plats i stadsrummet, säger Bertil Molin, ansvarig arkitekt.

En högt placerad och naturnära gård

En långsmal kuperad tomt med kraftiga höjdskillnader mellan gata och skogsparti har sina utmaningar. Genom att placera den gemensamma gården över garaget binds de två huskropparna samman på ett naturligt sätt. Gårdens höga läge gav även möjlighet att ansluta mot det fina skogspartiet på baksidan.

– Trots den smala tomten har vi fått till en gård som smälter in i skogspartiet på baksidan samtidigt som tillräcklig plats har reserverats för uteplatser och en lummig grönska mot gaturummet, säger Fredrik Hanson, landskapsarkitekt.

Gårdens formspråk är överlag strikt men med hjälp av olika nivåer så skapas en spännande dynamik och rumslighet. Grusade gångar och ytor, tillsammans med naturlika planteringar, smälter in fint till den intilliggande skogsmiljön samtidigt som det strikta formspråket, färgen och karaktären på det trögrostande stålet vid trappor, murar och kantstöd samspelar med huset.