facebook

Magasinet

I den nya stadsdelen Ebbepark ligger Magasinet, Linköpings första kontorsbyggnad uppförd helt i trä. Att bygga i trä är inte bara klimatsmart, det är dessutom kostnadseffektivt, hälsofrämjande och bidrar till en hög kvalitet.

– Det är ett fantastiskt förnyelsebart material som binder koldioxid och som till och med kan leda till koldioxidnegativa byggnader. Vi hoppas att Magasinet kan vara en föregångare och inspirera många andra framtida byggprojekt i Linköping, säger David Greek, handläggande arkitekt.

ÅWL fick i uppdrag att bygghandlingsprojektera fastigheten som ska rymma flera kontorslokaler. Nya förutsättningar för byggnaden krävde även ett omtag i den tidigare gestaltningen.

Stadsdelen är ursprungligen ett äldre industriområde, vilket influerat många av de nya byggnaderna.

– Vi tog inspiration från områdets historia och lät hantverket av vävning genomsyra byggnadens fasad. Genom att göra detta hoppas vi att det bidrar till både stolthet och kunskap om platsens historia. Dessutom ger mönstret karaktär och en stark identitet, säger David.

Magasinet är uppförd för kontorsverksamhet och är anpassat för öppna kontorslandskap. Interiört återkommer trämaterial vilket gör inomhusklimatet mycket behagligt. Trä reglerar luftfuktigheten som i sin tur påverkar hur mycket ventilation som krävs. Forskning visar dessutom att trä kan ge positiva hälsoeffekter. Som en positiv effekt kan luftvägspro­blem, torr hals eller torra ögon minskas. Det ger även en varm yta vid beröring och har en lugnande inverkan vilket reducerar stress och har positiv inverkan på vår psykiska hälsa.


En testbäddsrapport över Magasinet visar en minskning av klimatpåverkan med 54 procent samtidigt som kostnaden jämfört med en konventionell betongstomme endast ökade med två procent.  Läs mer om rapporten här.

Projektfakta

Vad: Kontor
Var: Linköping
Beställare: Åhlin & Ekeroth
Byggherre: Sankt Kors
Byggnadsår: 2022
Yta: ca 2700 kvm BTA
Certifiering: Miljöbyggnad Silver
Foto: Felix Gerlach