facebook

Bostäder

Vi kan bostäder. Sedan drygt 30 år tillbaka har vi ritat hus och livsmiljöer, från koncept till färdigt projekt. Sedan start har vi växt med många stora innerstadsprojekt och färdigställt tiotusentals bostäder, främst i Stockholm, Uppsala, Västerås och Östergötland.

Bostaden är en del av den arkitektur som påverkar våra liv allra mest. Vi sätter alltid människan i centrum för en bostadsmiljö där livet får ta plats. Med empati och inlevelseförmåga vill vi skapa hem för alla åldrar och hushåll.

Bland våra uppdragsgivare finns några av Sveriges största utvecklare av bostads- och hyresrätter. Vi erbjuder bostadsmiljöer som är vackra, funktionella och trivsamma. Allt för att bostäderna ska vara attraktiva och efterfrågade både nu och i framtiden.

I ett större perspektiv handlar vårt arbete som arkitekter om att bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi tror att den sociala aspekten av bostadsutvecklingen kommer att bli allt viktigare framöver. Vi satsar därför årligen tid och resurser på aktiviteter som genererar nya idéer och engagemang inom social hållbarhet, både bland våra medarbetare och beställare.

Kontaktperson:

Bertil Molin

Affärsområdesansvarig Bostäder

Trekantens Terrass, Gröndal
Finnboda Pirar, Nacka

Flerbostadshus

Vi utvecklar våra bostadsmiljöer i nära samarbete med kommuner och beställare, såväl allmännyttan som privata aktörer. Bostadshusen kompletterar befintliga områden, ingår i utvecklingsområden där tidigare industri- eller hamnverksamheter ersätts av nya stadskvarter eller tar tidigare obebyggd mark i anspråk. Varje plats har sina unika förutsättningar och det gäller att alltid ta till vara platsens positiva förutsättningar; närhet till natur eller kommunikation, handel eller annan service.

När vi arbetar med bostadshus utgår vi från många faktorer som påverkar husens utformning, som att skapa utblickar till natur, gator eller torg, att optimera för dagsljus och solljus eller att hantera buller från trafik. Hemmet ska vara vackert, tryggt och säkert, samtidigt ska den vara platsen för vila och återhämtning men också för aktiviteter och fest.

Flerbostadshusen har alltid två sidor; den offentliga sidan som ska erbjuda en trygg väg fram till sitt hem och den mer privata sidan med gårdar med plats för lek, vila och umgänge. Vi ritar både hus och gårdar och vet att samspelet mellan dessa är av central betydelse för att skapa de mest uppskattade boendemiljöerna.

Finnboda Terrass, Nacka

Student och ungdomsboende

I Sverige finns det 400 000 unga som saknar tillgång till ett eget bra boende. Vi tror att marknaden för studentboende och microlägenheter kommer att utvecklas mycket under kommande år. ÅWL ritar regelbundet student- och ungdomsbostäder med yteffektiva helhetslösningar där privata, halvprivata och offentliga ytor kombineras på bästa sätt. Vi skissar bland annat på en helt ny typ av kollektivboende med möjlighet till olika tilläggstjänster som till exempel arbetsplatser, gym, städning, frukost och måltider till självkostnadspris.

Fjärdingsmannen, Sockenplan

Äldreboende

Andelen som är 80 år eller äldre kommer öka markant till 2035. Från ca 500 000 personer till närmre 890 000 enligt SCB. När vi ritar äldreboenden tar vi hänsyn till fler faktorer än bara vård och omsorg, byggnation och ekonomi. Våra experter inom stadsplanering, hållbarhet, landskap och inredning skapar boendemiljöer som håller över tid. För att möta framtidens krav använder vi ett helhetstänk kring boendet. Det är komplexa enheter som ska vara utrustade med högkvalitativ teknik, innovativ design och samtidigt uppfylla krav på hållbarhet och tillgänglighet. ÅWL erbjuder kompetens och erfarenhet inom en rad olika boendeformer för äldre; från trygghetsboende till servicehus och seniorboende.

Löjtnantgården, Östermalm

Småhus

I våra småhusprojekt arbetar hus- och landskapsarkitekter i nära samarbete. Vi tittar på topografin och andra markförhållanden, t ex för att kunna bevara befintlig vegetation eller berg. Allt för att både minska påverkan på naturen och för att behålla naturvärden inpå husknuten.

Vi utgår från hus som kan varieras från två till tre plan och där gavellägen ger extra utblickar och ljusinfall. Ibland kan ett terrassläge på ett övre plan ge utblickar mot ett grönskande landskap och i unika fall havsvikar och vi eftersträvar fönster- och dörrlägen som underlättar kontakten mellan husens interiörer och naturen utanför.

Vid planerandet av radhus, kedjehus eller friliggande villor, hittar vi en balans mellan det egna livet mellan husets väggar och bra förutsättningar för grannsamverkan. Den sociala delen av boendet är viktig för trygghet och trivsel och bidrar till bostadsområden som är attraktiva under en lång tid.

Ekbacken, Rindö