facebook


Bostäder

Vi kan bostäder. Sedan drygt 30 år tillbaka har vi ritat hus och livsmiljöer, från koncept till färdigt projekt. Sedan start har vi växt med många stora innerstadsprojekt och färdigställt tiotusentals bostäder, främst i Stockholm, Uppsala, Västerås och Östergötland.

Bostaden är en del av den arkitektur som påverkar våra liv allra mest. Vi sätter alltid människan i centrum för en bostadsmiljö där livet får ta plats. Med empati och inlevelseförmåga vill vi skapa hem för alla åldrar och hushåll.

Bland våra uppdragsgivare finns några av Sveriges största utvecklare av bostads- och hyresrätter. Vi erbjuder bostadsmiljöer som är vackra, funktionella och trivsamma. Allt för att bostäderna ska vara attraktiva och efterfrågade både nu och i framtiden.

I ett större perspektiv handlar vårt arbete som arkitekter om att bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi tror att den sociala aspekten av bostadsutvecklingen kommer att bli allt viktigare framöver. Vi satsar därför årligen tid och resurser på aktiviteter som genererar nya idéer och engagemang inom social hållbarhet, både bland våra medarbetare och beställare.Flerbostadshus

Vi utvecklar våra bostadsmiljöer i nära samarbete med kommuner och beställare, såväl allmännyttan som privata aktörer. Bostadshusen kompletterar befintliga områden, ingår i utvecklingsområden där tidigare industri- eller hamnverksamheter ersätts av nya stadskvarter eller tar tidigare obebyggd mark i anspråk. Varje plats har sina unika förutsättningar och det gäller att alltid ta till vara platsens positiva förutsättningar; närhet till natur eller kommunikation, handel eller annan service.

När vi arbetar med bostadshus utgår vi från många faktorer som påverkar husens utformning, som att skapa utblickar till natur, gator eller torg, att optimera för dagsljus och solljus eller att hantera buller från trafik. Hemmet ska vara vackert, tryggt och säkert, samtidigt ska den vara platsen för vila och återhämtning men också för aktiviteter och fest.

Flerbostadshusen har alltid två sidor; den offentliga sidan som ska erbjuda en trygg väg fram till sitt hem och den mer privata sidan med gårdar med plats för lek, vila och umgänge. Vi ritar både hus och gårdar och vet att samspelet mellan dessa är av central betydelse för att skapa de mest uppskattade boendemiljöerna.Student och ungdomsboende

I Sverige finns det 400 000 unga som saknar tillgång till ett eget bra boende. Vi tror att marknaden för studentboende och microlägenheter kommer att utvecklas mycket under kommande år. ÅWL ritar regelbundet student- och ungdomsbostäder med yteffektiva helhetslösningar där privata, halvprivata och offentliga ytor kombineras på bästa sätt. Vi skissar bland annat på en helt ny typ av kollektivboende med möjlighet till olika tilläggstjänster som till exempel arbetsplatser, gym, städning, frukost och måltider till självkostnadspris.Vård- och omsorgsboende

Andelen som är 80 år eller äldre kommer öka markant till 2035. Från ca 500 000 personer till närmre 890 000 enligt SCB. När vi ritar äldreboenden tar vi hänsyn till fler faktorer än bara vård och omsorg, byggnation och ekonomi. Våra experter inom stadsplanering, hållbarhet, landskap och inredning skapar boendemiljöer som håller över tid. För att möta framtidens krav använder vi ett helhetstänk kring boendet. Det är komplexa enheter som ska vara utrustade med högkvalitativ teknik, innovativ design och samtidigt uppfylla krav på hållbarhet och tillgänglighet. ÅWL erbjuder kompetens och erfarenhet inom en rad olika boendeformer för äldre; från trygghetsboende till servicehus och seniorboende.Småhus

I våra småhusprojekt arbetar hus- och landskapsarkitekter i nära samarbete. Vi tittar på topografin och andra markförhållanden, t ex för att kunna bevara befintlig vegetation eller berg. Allt för att både minska påverkan på naturen och för att behålla naturvärden inpå husknuten.

Vi utgår från hus som kan varieras från två till tre plan och där gavellägen ger extra utblickar och ljusinfall. Ibland kan ett terrassläge på ett övre plan ge utblickar mot ett grönskande landskap och i unika fall havsvikar och vi eftersträvar fönster- och dörrlägen som underlättar kontakten mellan husens interiörer och naturen utanför.

Vid planerandet av radhus, kedjehus eller friliggande villor, hittar vi en balans mellan det egna livet mellan husets väggar och bra förutsättningar för grannsamverkan. Den sociala delen av boendet är viktig för trygghet och trivsel och bidrar till bostadsområden som är attraktiva under en lång tid.Arkitektstöd till bostadsrättsföreningar

Behöver er bostadsrättsförening bygga om? Har ni en bostadsgård som behöver rustas upp? Eller har ni svårt att möta nya lagkrav kring sophantering, energi och tillgänglighet? Vi hjälper er genom hela processen och guidar er genom varje steg!
Läs mer härVill du veta mer om hur vi jobbar med bostäder?


Tveka inte att hör av dig till våra affärsområdesansvariga för bostad:

Bertil Molin
Arkitekt SAR/MSA

+46 709 10 42 86
bertil.molin@awlark.se

Frida Jahnmatz
Arkitekt SAR/MSA

+46 732 32 54 12
frida.jahnmatz@awlark.se

Rasmus Billing
Arkitekt SAR/MSA, byggnadsingenjör

+46 739 39 77 63
rasmus.billing@awlark.se

Några av våra bostadsprojekt

 • Instrumentvägen, Örnsberg

  Instrumentvägen, Örnsberg

  Målet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en levande stadsmiljö som är väl integrerad med omgivningen. Området ska förstärka Örnsbergs centrum som målpunkt och utveckla stadskvaliteter i gaturummen. Bevarande av områdets befintliga struktur och viss bebyggelse ger området karaktär och historisk anknytning. FlerbostADSHUS Förskola och barn Kulturmiljö Nya parker Transformation kontor I Örnsbergs industriområde…

  Läs mer

 • Bäckaslöv

  Bäckaslöv

  Kvarteret Garnisonen är ett innovativt träbyggnadsprojekt i stadsdelen Bäckaslöv i Växjö, där klimatsmarta lösningar och sociala värden står i fokus. Här skapas nya bostäder i ett unikt läge med gångavstånd till både stadsliv och grönskande naturområden. mobilitet INNOVATION KLIMAT NATURVÄRDEN Kvarteret är uppdelat mellan OBOS Kärnhem och Reliwe. Genom att ÅWL fick uppdraget att rita…

  Läs mer

 • Stansen 1, Södra Häggvik

  Stansen 1, Södra Häggvik

  Längs stambanan mellan Stockholm och Uppsala utvecklar ÅWL, tillsammans med Urban Minds, Södra Häggviks nya entré. Inom Stansen 1 planeras för ca 1000 bostäder, service, handel, kontor och förskolor i bästa pendelläge. Med uttalat höga ambitioner ska området utvecklas till en långsiktigt hållbar stadsdel, där fokus på klimat, mobilitet och sociala värden formar platsen. Södra…

  Läs mer

 • Kajstaden och Parkstaden, Öster Mälarstrand

  Kajstaden och Parkstaden, Öster Mälarstrand

  Intill den gamla industrimiljön vid Kokpunkten i Västerås har ÅWL tagit fram strukturplan, stadsbyggnadsprinciper och gestaltning för två detaljplaner: Kajstaden och Parkstaden. Målet har varit att göra en trygg, gång- och cykelvänlig stadsdel som ger alla bostäder fina kvaliteter med utsikt mot vatten eller grönskande parkmiljöer. Hela området rymmer totalt 18 kvarter, 1 250 bostäder,…

  Läs mer

 • Storängen etapp 4, Huddinge

  Storängen etapp 4, Huddinge

  Storängens industriområde är lokaliserat inom ett av Huddinge kommuns största utvecklingsområden. Här pågår en successiv omvandling från industriverksamhet till bostadsområde med kommersiell och offentlig service. På sikt förväntas hela Storängens industriområde omvandlas till en ny stadsdel med cirka 4500 nya bostäder.  FlerbostADSHUS Förskola och barn LSS-boende Ny PARK BIOLOGISK MÅNGFALD SKYFALLSHANTERING KLIMATÅTGÄRDER Mobilitetshub  ÅWL har…

  Läs mer

 • Järvastaden etapp 6, Kv Backklövern m fl

  Järvastaden etapp 6, Kv Backklövern m fl

  Järvastaden är ett stadsutvecklingsområde i Solna och Sundbyberg, mellan Ursvik i väster och Ulriksdal i öster. Fullt utbyggd kommer Järvastaden att rymma cirka 7 000 bostäder och husera omkring 20 000 människor. FlerbostADSHUS Förskola och barn Mobilitetshub  Ny stadsdelspark ÅTERBRUK Bebyggelsen i Järvastadens etapp 6 utgör pusselbiten som kopplar samman kvartersstadens östra och västra delar…

  Läs mer