facebookBostäder

Vi kan bostäder. Sedan drygt 30 år tillbaka har vi ritat hus och livsmiljöer, från koncept till färdigt projekt. Sedan start har vi växt med många stora innerstadsprojekt och färdigställt tiotusentals bostäder, främst i Stockholm, Uppsala, Västerås och Östergötland.

Bostaden är en del av den arkitektur som påverkar våra liv allra mest. Vi sätter alltid människan i centrum för en bostadsmiljö där livet får ta plats. Med empati och inlevelseförmåga vill vi skapa hem för alla åldrar och hushåll.

Bland våra uppdragsgivare finns några av Sveriges största utvecklare av bostads- och hyresrätter. Vi erbjuder bostadsmiljöer som är vackra, funktionella och trivsamma. Allt för att bostäderna ska vara attraktiva och efterfrågade både nu och i framtiden.

I ett större perspektiv handlar vårt arbete som arkitekter om att bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi tror att den sociala aspekten av bostadsutvecklingen kommer att bli allt viktigare framöver. Vi satsar därför årligen tid och resurser på aktiviteter som genererar nya idéer och engagemang inom social hållbarhet, både bland våra medarbetare och beställare.Flerbostadshus

Vi utvecklar våra bostadsmiljöer i nära samarbete med kommuner och beställare, såväl allmännyttan som privata aktörer. Bostadshusen kompletterar befintliga områden, ingår i utvecklingsområden där tidigare industri- eller hamnverksamheter ersätts av nya stadskvarter eller tar tidigare obebyggd mark i anspråk. Varje plats har sina unika förutsättningar och det gäller att alltid ta till vara platsens positiva förutsättningar; närhet till natur eller kommunikation, handel eller annan service.

När vi arbetar med bostadshus utgår vi från många faktorer som påverkar husens utformning, som att skapa utblickar till natur, gator eller torg, att optimera för dagsljus och solljus eller att hantera buller från trafik. Hemmet ska vara vackert, tryggt och säkert, samtidigt ska den vara platsen för vila och återhämtning men också för aktiviteter och fest.

Flerbostadshusen har alltid två sidor; den offentliga sidan som ska erbjuda en trygg väg fram till sitt hem och den mer privata sidan med gårdar med plats för lek, vila och umgänge. Vi ritar både hus och gårdar och vet att samspelet mellan dessa är av central betydelse för att skapa de mest uppskattade boendemiljöerna.Student och ungdomsboende

I Sverige finns det 400 000 unga som saknar tillgång till ett eget bra boende. Vi tror att marknaden för studentboende och microlägenheter kommer att utvecklas mycket under kommande år. ÅWL ritar regelbundet student- och ungdomsbostäder med yteffektiva helhetslösningar där privata, halvprivata och offentliga ytor kombineras på bästa sätt. Vi skissar bland annat på en helt ny typ av kollektivboende med möjlighet till olika tilläggstjänster som till exempel arbetsplatser, gym, städning, frukost och måltider till självkostnadspris.Vård- och omsorgsboende

Andelen som är 80 år eller äldre kommer öka markant till 2035. Från ca 500 000 personer till närmre 890 000 enligt SCB. När vi ritar äldreboenden tar vi hänsyn till fler faktorer än bara vård och omsorg, byggnation och ekonomi. Våra experter inom stadsplanering, hållbarhet, landskap och inredning skapar boendemiljöer som håller över tid. För att möta framtidens krav använder vi ett helhetstänk kring boendet. Det är komplexa enheter som ska vara utrustade med högkvalitativ teknik, innovativ design och samtidigt uppfylla krav på hållbarhet och tillgänglighet. ÅWL erbjuder kompetens och erfarenhet inom en rad olika boendeformer för äldre; från trygghetsboende till servicehus och seniorboende.Småhus

I våra småhusprojekt arbetar hus- och landskapsarkitekter i nära samarbete. Vi tittar på topografin och andra markförhållanden, t ex för att kunna bevara befintlig vegetation eller berg. Allt för att både minska påverkan på naturen och för att behålla naturvärden inpå husknuten.

Vi utgår från hus som kan varieras från två till tre plan och där gavellägen ger extra utblickar och ljusinfall. Ibland kan ett terrassläge på ett övre plan ge utblickar mot ett grönskande landskap och i unika fall havsvikar och vi eftersträvar fönster- och dörrlägen som underlättar kontakten mellan husens interiörer och naturen utanför.

Vid planerandet av radhus, kedjehus eller friliggande villor, hittar vi en balans mellan det egna livet mellan husets väggar och bra förutsättningar för grannsamverkan. Den sociala delen av boendet är viktig för trygghet och trivsel och bidrar till bostadsområden som är attraktiva under en lång tid.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med bostäder?


Tveka inte att hör av dig till vår bostadsexpert Bertil Molin.
+46 709 10 42 86
bertil.molin@awlark.se

Några av våra bostadsprojekt

 • Kajpromenaden i Öster Mälarstrand

  Kajpromenaden i Öster Mälarstrand

  Kajpromenaden är en del av utvecklingsområdet Öster Mälarstrand i Västerås. Här har vi jobbat med planering och gestaltning av olika etapper sedan 2012. Hela området rymmer totalt 18 bostadskvarter, allmänna platser och Kajpromenaden som sträcker sig längs med vattnet. 2019 invigdes Kokplattan, som var den första delen att stå klar. Kokplattan kallas det större bryggdäcket…

  Läs mer

 • Sjöutsikten

  Sjöutsikten

  Projektet Sjöutsikten har fått sitt namn av en anledning. På en liten höjd, inte långt från Trosaåns utlopp, ligger 27 moderna bostäder fördelat på fem huskroppar på en höjd med vacker utsikt över hamnen och trädtopparna. Mellan husen finns en gemensam gård som binder samman byggnaderna. Runt husen och ut mot omgivningen finns det gott…

  Läs mer

 • Åby Ängar

  Åby Ängar

  Kombinationen av ett småskaligt kvarter som samtidigt har urbana kvaliteter var ambitionen för det nya kvarteret Åby Ängar. Sagt och gjort. Här har vi skapat en attraktiv boendemiljö som har tillgång till båda delarna. De nybyggda bostäderna ligger i hjärtat av Åby Ängar, en urban stadsdel i Vallentuna med småstadens känsla av närhet med en…

  Läs mer

 • Grönkulla

  Grönkulla

  Grönkulla är ett nytt bostadskvarter i Rissne norr om Stockholm där vi ritat ljusa lägenheter med ljusinsläpp från två håll. Här bor man med närhet till t-bana och med känslan av att vara i naturen. Landskapet har spelat stor roll i utformningen av bostäderna och för gestaltningen av området. Gatan har blivit stadsmässig med lokaler…

  Läs mer

 • Ångare Julius Park

  Ångare Julius Park

  Mitt i den nya stadsdelen Tegelhagen som växer fram i Upplands Bro ligger Ångare Julius park. Här planeras det för bostäder, torg, parker, en strandpromenad med småbåtshamn och badplats. Parken är den centrala mötesplatsen för rekreation och spontanidrott. Men den är också en viktig del i naturens arbete att hantera klimat- och naturkatastrofer. Ångare Julius…

  Läs mer

 • Dagsmejan

  Dagsmejan

  Dagsmejan som ligger i Edsberg i Sollentuna är ett kvarter som fungerar som en länk mellan boende, natur och stad. Här varvas vackra materialval och smarta boendeytor med närhet till skidbacke, naturområden och stadskärna. Lägenheterna är fördelade på en L-formad huslänga samt på fyra punkthus i varierande höjd med gemensamma gårdsrum och trädgårdsterrasser. Alla bostäder…

  Läs mer