facebook

Lilla Kvarnholmen

På Lilla Kvarnholmens lekpark varvas lek för små och stora med bekväma sittplatser, boulebana, soldäck med grill- och utsiktsplats.

ÅWL fick uppdraget att utforma en ny lek- och mötesplats i samband med nyexploatering på Kvarnholmen. Utgångspunkten för lekparken har varit att bevara men framför allt utveckla platsens egenskaper. Platsen ligger i ett litet naturområde i en södervänd sluttning med vacker utsikt och lummig grönska.

Lilla Kvarnholmen föreställer Kvarnholmen i miniatyr, som det såg ut på den tiden då kvarnarna fortfarande malde mjöl. Innehållet i lekparken är ett urval från resultatet av ett flertal workshops i ”kollaborativ gestaltning” som Nacka kommun låtit göra med de boende på Kvarnholmen. Från medborgardialogen var det tydligt att anknytningen till kvarnholmens industriella historia var mycket viktig.

Projektfakta

Byggaktör: KUAB (Kvarnholmen Utvecklings Aktiebolag), Nacka kommun
Byggentreprenör: PEAB
Byggnadsår: 2016-2017
Upplåtelseform: Lekpark
Illustration: ÅWL Arkitekter
Scenograf: Tor Svae
Snickeri: Tamano AB
Status: Färdigt
Foto: Felix Gerlach

När arkitektur möter scenografi
Här möter landskapsarkitektur scenografi genom konstnären och scenografen Tor Svae och snickeriet Tamano vars uppdrag var att utforma och bygga upp kvarnmiljön på ett lekfullt sätt. Utöver en lekplats finns flera funktioner, kvaliteter och målpunkter som gör parken till en social plattform för alla målgrupper. Här kan barnen ”laga mat”, leka affär i en liten Konsumbutik, leka på båten Tre kronor och åka rutschbana på en miniatyrvariant av en gamla kvarnen Tre kronor.

– Vi ville bevara så mycket som möjligt av den befintliga naturen som ger platsen sin gröna och lummiga karaktär. Lekplatsen breder liksom ut sig mellan och runt om träden. Det var en utmaning att få plats med alla funktioner och önskemål som kom från allmänheten då det inte fanns så mycket spelrum i den södervända branten. Men i samarbete med Tor Svae har vi skapat en lekplats utanför de konventionella ramarna, säger Martin Andersson på ÅWL.

Lekens innehåll varierar från rollek till äventyrslek, kläm och känn, sandlåda m.m. Utmed hela lekparken finns åtkomst med rullstol eller dyl. och lekutrustning för rörelsehindrade i form av fågelbogunga, spakar och rattar och sandlåda.