facebook

Fjärdingsmannen

Precis intill Sockenplans tunnelbanestation i södra Stockholm står nu Fjärdingsmannen färdigbyggd med 158 student- och ungdomsbostäder. Tillsammans med Stockholmshem har vi skapat tre nya bostadshus som vänder sig mot söder och den intilliggande grönskan. Projektet har en sammanhållen karaktär med effektiva och ljusa lägenheter på få kvadratmeter. 

Lägenheterna riktar sig dels till studenter och dels till ungdomar som av ekonomiska eller sociala skäl befinner sig utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Ungdomsbostäderna förmedlas via Stockholms stads bostadssociala resurs SHIS Bostäder, som verkar för att erbjuda trygga genomgångsboenden.

Bostäder

hus

– De nya bostadshusen anpassar sig i skala till de befintliga husen och har därför fått en smal huskropp och trappar ner från fem till tre våningar. Loftgångarna på huskropparnas ena sida är indragna från gavlarna för att ge volymerna ett förstärkt nätt uttryck.

Hanna Ruta
Ansvarig arkitekt

Nutida tolkning i befintlig kontext 


En bärande del av projektets gestaltning har varit att på ett nutida sätt knyta an och anpassa sig till den omgivande 40-talsbebyggelsen. Bebyggelsen utgörs av klassiska och nätta sadeltaksförsedda smalhus i ljusgult tegel på fyra våningar. Fasaderna på de nya husen är klädda i en rostfri infärgad plåt som har en varm bronsliknande ton. Plåten har en lätt variation i ytbehandling för att få fram skiftningar som påminner om teglet hos de befintliga husen. 

För att bryta upp den horisontella riktningen som loftgångarna ger, och för att få in vertikal grönska har vi skapat pelarrader av limträ med plats för vajrar för klättrande vildvin.– Pelarradernas grönska klär in loftgångarna och skapar mjuka rumsligheter som ger en fin kontrast till fasaderna i plåt. Planteringarna har vi försett med underjordiska bevattningsrör som fördröjer dagvatten samtidigt som de förser klätterväxterna med kapillär bevattning.

Patrik Olsson
Ansvarig landskapsarkitekt.

Fina lägenheter på få kvadratmeter 


Lägenheterna är utformade för att skapa bästa tänkbara boendemiljö på liten yta. Stora fönster öppnar upp mot den gröna gården, vars bullerskyddade omgivning skapar en fridfull studiero för studenterna.   

– Med ett fokus på yteffektivitet och trivsel har vi lyckats skapa ljusa lägenheter på 27 kvm, berättar Hanna. 

 

En grön oas i ett bullerutsatt läge 

En särskild utmaning för projektet var dess bullerutsatta läge precis intill tunnelbanan. För att möta detta har husen placerats strategiskt för att bilda en bullerskärm och därmed skapa en tystare och lugnare boende- och gårdsmiljö. Husen har även placerats så att två grupper av stora lindar har kunnat bevaras på platsen. 

– Det dämpar inte bara ljudet från tunnelbanan utan det bidrar även till en trivsam och rumsligt avgränsad gård som fått en parkkaraktär tack vare bevarade träd och stora planteringar med blommande perenner och buskar, förklarar Patrik Olsson, handläggande landskapsarkitekt.  

Fjärdingsmannen är ett finstämt exempel på hur ÅWL:s arkitekter och landskapsarkitekter arbetat tätt tillsammans från första skiss till genomfört projekt och skapat en välavvägd helhet tillsammans med beställaren Stockholmshem. 

Kontaktpersoner:

Hanna Ruta
Ansvarig arkitekt  

Patrik Olsson
Ansvarig landskapsarkitekt

Projektfakta

Byggaktör: Stockholmshem
Byggnadsår: 2019-2022
Upplåtelseform: Cirka 158 smålägenheter
Foto: Felix Gerlach
Status: Färdigställt
Kontaktpersoner: Hanna Ruta och Patrik Olsson