facebook

Fjärdingsmannen

Vid Sockenplans t-banestation i Stockholm har vi tagit fram ett förslag på tre husvolymer med smålägenheter åt Stockholmshem i kvarteret Fjärdingsmannen. Husen innehåller studentbostäder samt ungdomsbostäder som hyrs ut av SHIS.

Husen ligger intill befintliga bostadshus i tre våningar från 40-talet. De befintliga husens fasader är av ljust tegel, de har sadeltak och en smäcker karaktär.

– De nya husen har vi därför valt att gestalta med en liknande karaktär fast i modern tappning, där husens volymer trappar från fem till tre våningar. Fasaderna är av bronsliknande plåt och taken enkla pulpettak, säger Hanna Ruta på ÅWL.

För att få så smala byggnader som möjligt ligger lägenhetsentréerna mot loftgångar. Dessa ramas in av ett system av vajrar som det kan klättra växter på, och som med åren kan bilda en grönskande fasad.

– Vi har valt att rama in loftgångarna med växtvajrar för att göra dem till tydligare rum och främja grönskan, säger Hanna Ruta.

Grönska i fokus
Bostadsgården är idag en uppvuxen parkmiljö med många vackra träd. Ambitionen är att till stor del försöka behålla dessa och komplettera dem med nya träd och platser att umgås på. Allt för att skapa en trivsam livsmiljö.

Detaljplanen för de två nya husen, Fjärdingsmannen 1, har vunnit laga kraft.

Preliminär byggstart är vintern 2017/2018 och första inflyttningarna sker preliminärt från hösten 2019.

Projektfakta

Byggaktör: Stockholmshem
Byggnadsår: 2017-2019
Upplåtelseform: Cirka 150 smålägenheter
Illustration: ÅWL Arkitekter
Status: Pågående bygghandlingsskede