facebook

SMHI personalrestaurang

SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) har i uppdrag av staten att främja en positiv klimatutveckling och vara en klimatneutral organisation. SMHI ska bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för en långsiktig hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Deras hållbarhetsuppdrag avspeglas i det nya huvudkontorets personalrestaurang, med en mycket hög miljöprofil, ritad av ÅWL Arkitekter.

Resultatet är en personalrestaurang med en mycket hög miljöprofil. Inredningen är funktionell, klimatsmart och har samtidigt en arkitektonisk kvalité. All inredning är till största del Svanenmärkt och övrig inredning har miljöcertifiering, och är utvalda för att hålla över tid.

– När man får möjlighet att rita ett projekt med en så hög hållbarhetsprofil som detta blir man verkligen stolt. Vi har, i varje detalj, gjort medvetna val och tagit hänsyn till klimatmässig anpassning och brukarperspektiv. Det här projektet är tidlöst och kommer hålla en lång tid framöver, säger Martin Kihlberg, inredningsarkitekt på ÅWL.

I förutsättningarna för den nya personalrestaurangen fanns utmaningar vad gäller ljus och akustik. Det är en stor yta med ett stort flöde av människor som rör sig i rummet varje dag vilket medför stora krav på bra akustik. För att möta denna utmaning har akustikdämpande element integrerats på många ställen i rummet där allt från akustiköar i taken, ljudabsorberande stolsdynor, gardiner till växtmassa i rummet är lösningar som använts.

– Den största utmaningen har varit att hitta produkter som uppfyller kraven för akustik, hållbarhet, tillgänglighet men samtidigt håller en arkitektonisk och designmässig standard. Därför är jag extra glad över att vi har ett slutresultat där allt detta faktiskt är uppfyllt. Med kreativitet, mod och engagemang går det alltid att lösa den här typen av utmaningar, säger Martin Kihlberg.

Projektfakta

Vad: SMHI personalrestaurang, huvudkontor Norrköping
Slutfört: 2018
Beställare: SMHI och Kungsleden
Omfattning:
SMHI var ca 315 kvm BTA
Kontaktperson: Martin Kihlberg
Foto: Barabild