facebook

Väduren

Gömd innergård ska nu bli bostäder. Väduren uppförs i korsningen Frejgatan och Birger Jarlsgatan. Totalt sex våningar med 15 hyresrätter. Grundidén är att byggnaden ska förhålla sig till befintlig bebyggelse och utgöra ett samtida tillskott i den historiska miljön.

I Vasastaden föreslås en ny byggnad på innergården på fastigheten Väduren 10.

Byggnaden kommer omfatta sex våningar, där den översta våningen är indragen mot gathuset. Byggnaden angörs från Birger Jarlsgatan genom befintligt gathus.

Byggnadens veckade fasad skapar en mjuk övergång mellan de befintliga gårdshusens förskjutna fasadliv och ger samtidigt huset en unik karaktär. Tack vare en indragen takvåning och en sockel som särskiljs med utstickande tegelmönster i relief upplevs huset som lägre och får bättre solförhållanden. Den veckade formen är ett återkommande tema i byggnadens gestaltning och syns bl.a. i takens form, balkongerna och i gårdens gestaltning.

Grönskande gård
Lummiga planteringar, buskar, träd och lövtak ramar in och skapar rum inne på gården. Höjdskillnaden mellan det något upphöjda gårdshuset och det befintliga huset möjliggör både sittplatser i olika nivåer och planteringar.
Materialen hålls enkla och formar tillsammans en lugn komposition. Trätrall ger ett behagligt inbjudande golv kring gårdshuset, frodiga planteringar ramas in av kanter i cortenstål och trappor i betong.

Gården erbjuder även en plats för umgänge och avkoppling med uteplatser i bästa solläge. I anslutning till uteplatserna finns också tillgång till grill och lek. Stämningsfull belysning gör gården inbjudande även sena kvällar.

Projektfakta

Byggherre: VÄDURENTIO AB
Konstruktör: Structor
Byggnadsår: 2018-2019.
Omfattning: 15 lägenheter
Upplåtelseform: Hyresrätter
Illustration: ÅWL Arkitekter
Status: Detaljplan/Programhandling