facebook

S:t Olofsskolan i Norrköping

Nu står den mäktiga S:t Olofsskolan åter redo för framtiden efter en rejäl men varsam renovering med stort fokus på återbruk av möbler. Faktiskt det största återbruksprojekt vi tagit oss an på ÅWL, fram till skrivande stund.

S:t Olofsskolan i Norrköping är en unik byggnad. Den svarar under regeringen med sin Q-märkning, bara en sån sak. Det kommer sig av att den är ritat av Carl Bergsten som också givit oss exempelvis Liljevalchs i Stockholm.

Projektfakta

Beställare: Komvux, Norrköpings kommun
Storlek: ca 6760 kvm
Kategori: Inredning
År: 2021
Fotograf: Christoffer Skogsmo

Skolan byggdes 1908 i en stilmässig flirt med Charles Rennie Mackintosh. Detta innebar ett speciellt formspråk att förhålla sig till i arbetet med inredningen. Husarkitekten har ansvarat för den antikvariska delen av projektet och vi har sett till att klassrummen återställts så nära originalet som möjligt. Ambitionen från kommunen var att kunna återbruka så mycket som möjligt av de befintliga möblerna utan att göra någon större inverkan på dem. Uppdraget började därför med en grundlig inventering av möblerna och dess skick, för att säkerställa att kvaliteten var god nog för att återanvända. Till det adderades även en del nya möbler.

– Vi ville fortsätta på Carl Bergstens fina formspråk fast med nutida möbler. Så det tillägg vi gjort består av anonyma och lågmälda möbler som låter huset prata, säger ansvarig inredningsarkitekt Martin Kihlberg.

Genom att hålla budget och återbruka så mycket möbler som möjligt har mer pengar kunnat läggas på nya möbler för att de också ska hålla hög kvalitet och ha en lång livslängd. Idag är skolan förberedd för framtiden med betydligt fler umgängesytor och möjligheter för människor att mötas och studera. Allt sammantaget har det blivit en betydligt trevligare miljö att vistas i.

– Det är en wow-känsla i byggnaden idag. Alla känner sig väldigt glada att få jobba här, säger Emilia Landerholm Martinovic, enhetschef på administrativ service på Komvux i Norrköpings kommun.

 

S:t Olof i siffror

6 760 kvm

5 våningsplan

27 klassrum

20 arbetsrum

13 mötesrum

10 korridorer

600 återbrukade elevbord och -stolar

70 återbrukade arbetsbord och -stolar

100 nya elevbord och -stolar

136 nya stolar och 57 nya bord till korridorer

Återbrukade möbler från 3 andra skolor

15 Excellistor: 3 med inventering av möbler från 3 platser, 12 med placering av nya och återbrukade möbler per våningsplan

1 supernöjd kund!