facebook

Munksjön

ÅWL vann det parallella uppdraget i mars 2019 om utformning av ett nytt kvarter i Munksjöstaden, Jönköping.

Uppdraget kommer från Tosito och innefattar gestaltning av ett nytt centralt och vattennära bostadskvarter med hög arkitektonisk kvalitet och goda boendekvaliteter. Förslaget ska fortsätta att utveckla och stärka Munksjöområdets unika karaktär där många ska leva, bo och arbeta. Platsens historia som fabriksområde har varit en tydlig inspiration.

Projektfakta

Beställare: Tosito
Illustrationer: ÅWL Arkitekter
Kontaktperson: Bertil MolinJames Rosen

– För oss är det viktigt att det nya kvarteret ska kännas självklart och naturligt på platsen. Därför har vi gestaltat kvarteret så det både utvecklar och stärker industriområdets karaktär. De befintliga byggnaderna har inspirerat oss både vad gäller form, fasadmaterial och byggnadsdetaljer, säger James Rosen, arkitekt på ÅWL.

Munksjöområdet är en del av Jönköpings blandstadsprogram vilket ställer krav på att förslaget ger möjlighet till folkliv, kommersiell verksamhet samtidigt som det ska omfatta flera olika typer av bostäder.

– Platsen är helt unik med sitt läge på udden mot Munksjön. För att så många boende som möjligt ska kunna njuta av utsikten mot sjön har vi även skapat gemensamma ytor för de boende i fina utsiktslägen. För att stärka områdets identitet har kvarteret, med dess nedtrappande torn, fått en tydlig siluett mot Munksjön, säger Elin Billberg, landskapsarkitekt på ÅWL.

I förslaget har bottenvåningen valvformade öppningar som både skapar en inbjudande karaktär för butikslokaler och som ger huset en egen karaktär. Förslaget omfattar ett antal penthouselägenheter med fantastisk utsikt över Munksjön samt lägenheter med upphöjda uteplatser mot söder vilket ger en känsla av stadsradhus. Innergården präglas av grönska och har både privata och gemensamma ytor. I kvarterets södra del finns en portik som öppnar sig mot Munksjön och ger vattenkontakt även från innergården.

Bakom förslaget står:

Bertil Molin, ansvarig arkitekt
James Rosen, arkitekt
Elin Billberg, landskapsarkitekt