facebook

Klimatvägledning för säkra affärer och genomförbara lösningar

Genomförbarheten ställd mot framtida miljökrav blir snabbt lika viktigt som den ekonomiska kalkylen och har letat sig hela vägen upp till ledningsgrupper och styrelserum, då det avgör om våra kunder får avkastning för sin investering eller hur riskexponerad man är i sin verksamhet. För att stötta och vägleda kunder mot säkra affärer och genomförbara lösningar har vi utvecklat ett digitalt verktyg.


Många kunder hör av sig till oss just nu med oro över både samtida och framtida byggplaner.

Det handlar exempelvis om situationer där man känner att man gjort och planerat för allt som ett samhälle kräver idag, men där den allra viktigaste parametern – om det ens går att bygga i framtiden – skapar stor tveksamhet. Den kommande skärpningen i klimatlagstiftningen som sannolikt sker redan 2025 och 2030 innebär nämligen betydande risker för genomförbarhet av de kvarter och byggnader som vi just nu utvecklar i tidiga skeden och detaljplaneskeden.

Konsekvenserna av dessa skärpta lagkrav är verkliga och akuta, och kunskapen är fortsatt låg och innebär stora glapp i gestaltningsprocesser och krav som återfinns exempelvis i detaljplaner. Vi kan inte nog påpeka vilken risk det innebär att fortsätta utgå från exploatering och kalkyler baserat på det som är möjligt att bygga med nuvarande lagkrav. Alltså, som vi byggde igår. Inte minst eftersom kraven gäller den dagen byggnaden ska tas i bruk, när den är byggd. Inte de krav som gällde vid marktilldelning eller bygglov.

I punktform ser de skärpta lagkraven sannolikt ut enligt nedan (delvis remiss):

  • Skärpningen sker i två nivåer, steg 1 år 2025 och steg 2 år 2030
  • Skärpningen avser införandet av ett gränsvärde, ett maxtak för en byggnads klimatavtryck i CO2/m2 BTA
  • Skärpningen innebär utökade systemgränser jämfört med idag och innefattar ytterligare byggnadsdelar som ingår i beräkningen av gränsvärdet, exempelvis installationer och fast inredning. Även fler delar under mark ingår i kravet på beräkning, dock inte i gränsvärdet.
  • Alla uppdrag i tidiga skeden där byggnation väntas slutföras (slutbevis) efter 2025 respektive 2030 påverkas av skärpningen

”Klimatvägledning är som vi ser det vårt viktigaste ansvar just nu gentemot alla våra kunder.”


Ingen idag känd byggteknik klarar av det troligaste kravet på max 182 kg CO2/m2 BTA för flerbostadshus som föreslås gälla år 2030, om någon eller några av byggnaderna i ett kvarter har betongkonstruktioner och markunderbyggnader så som garage eller källare. Till och med helt utan dessa innebär lagkravet en utmaning som endast klaras under vissa förutsättningar som kräver en medveten och transparent gestaltningsprocess.

Klimatvägledning är därför som vi ser det vårt viktigaste ansvar just nu gentemot alla våra kunder. Tillsammans med kunder manövrerar vi genom hinder och hittar lösningar. Vi vet att rådgivning och vägledning i tidiga skeden alltid leder till bättre genomförbarhet och säkrare investeringar. Till vår hjälp har vi vårt klimatvägledningsverktyg som redan används i flera pågående projekt till stora svenska såväl som internationella fastighetsutvecklare.

ÅWL har länge haft en mycket hög BIM-mognad med flera stabila verktyg. Steget för oss att föra in klimatvägledningen i dessa har varit självklart. Vi kan med lätthet anpassa oss till projektets specifika behov och förutsättningar. Vårt verktyg är därför ovanligt flexibelt och kan jobba med både generisk (allmän) och specifik data så som EPD:er. Klimatberäkningsverktyg så som OneClic och BM är väl integrerade.

Vårt klimatberäkningsverktyg tillsammans med vår kunskap och erfarenhet inom klimatfrågor såväl som gestaltning hjälper våra kunder att identifiera och förstå begränsningarna kopplade till framtida skärpta lagkrav, samt hittar lösningar för att låsa upp de begränsningarna.

Hör gärna av er för ett möte eller rådgivning kopplat till klimatvägledning.