facebook

Isafjordsparken

Isafjordsparken är en del av det parallella uppdraget Isafjord som ÅWL tillsammans med DREEM vann 2016. Uppdraget gällde utformning av nya stadskvarter i centrala Kista utlyst av Klövern och Stockholms stad. Isafjordsparken är en av tre nya offentliga stadsrum som kommer utvecklas i Kista.

I planens sydvästra del, i anslutning till Kistas grönstråk längs Grönlandsgatan har ÅWL gestaltat en ny park. Parken om ca 3 500 kvm ska fungera som en social mötesplats och en grönskande lunga i stadsdelen för både lek, aktivitet och rekreation. Parken är uppdelad i tre huvudsakliga delar för olika typer av vistelse och tempo: Den soliga mötesplatsen, den gröna lungan och den aktiva lekparken.

Genom parkens norra del leder dess huvudsakliga stråk som är utfört i ett varmbeiget marktegel. Stråket kopplar ihop gångtrafik från Kista galleria och tunnelbana vidare in till bostadskvarteren i Isafjord. Stråket flankeras i söder av sittvänliga gradänger i trä och vidare ned till parkens ”gröna lunga” i form av öppna gräsytor inramade av planteringar och träd. Längs stråkets norra sida ligger profilhusets uteserveringar och uppglasade offentliga bottenvåning. Den här delen av parken är utformad och utrustad för att tåla ett högt tryck av besökare.

Projektfakta

Beställare: Klövern
Status: Gestaltnings-program & Systemhandling
Illustrationer:
 ÅWL Arkitekter
Kontaktperson:
Sara Revström, Patrik Olsson

- Att få planera och gestalta en ny offentlig park i Stockholm känns både stort och viktigt. I synnerhet när ambitionen att få till en park med både höga sociala och gröna kvalitéer i en så pass urban kontext som centrala Kista, från början varit så tydlig från både staden och Klövern säger Patrik Olsson, handläggande landskapsarkitekt på ÅWL.

 

En digitalt interaktiv lekplats

Kista är en viktig plats för digital utveckling, något som återspeglas i parkens lekplats där ljus, färg och ljud reagerar på besökarens rörelser och aktivitet. Här finns en interaktiv ljuslek där rörelse och dans reflekteras till skuggor i RGB-färg, en ”dansvägg” av träribbor med inbyggd led-belysning som reagerar i takt med musik samt sfärer i marken som reagerar i färg och intensitet på rörelse och beröring. Till dansväggen hör också ett ljudsystem med möjlighet att ansluta sin smartphone och själv välja musik. Tillsammans med ljusdesigners från Sweco har ÅWL utformat en lekplats som minst sagt sticker ut och som på ett unikt sätt inspirerar och uppmanar besökaren till rörelse, dans och lek.