facebookSamhällsfastigheter

Samhällsfastigheter är idag en viktig sektor inom fastighetsmarknaden. Den kraftiga befolkningsökningen i kombination med en stor åldrande befolkning skapar stora behov av fler verksamhetsförankrade förskolor, skolor, äldreboenden och vårdlokaler.

Vår inställning är att samhällsfastigheter ska spela en aktiv roll för att främja en miljömässig och socialt hållbar utveckling i hela stadsdelar och att vägen dit är att arbeta integrerat mellan kompetenser i dialog med verksamheten och brukarna.

Våra lösningar skapar livsmiljöer där människor är trygga, möts, trivs, barn når sin fulla potential, kan utvecklas i sin egen takt efter sina individuella behov och där åldrande blir värdigt och med livskvalitet.

Anna Jonasson berättar om Vågdalens förskola.


Lärmiljöer

Sverige växer och därmed ökar behovet av skolor och förskolor. Vi erbjuder allt från skiss till relationshandling gällande byggnad och gård. Vår gestaltning av lokalerna ska stimulera barnens lek, lärande och kreativitet, ge möjlighet till avskildhet och återhämtning samt vara en bra arbetsmiljö för personalen.

En viktig del av en förskolas verksamhet är gården och våra landskapsarkitekter och arkitekter samverkar för att skapa pedagogiska synergier mellan den yttre och inte miljön. Vi ritar skolgårdar och förskolegårdar som främjar och stimulerar barn och ungas allsidiga motoriska och intellektuella utveckling genom vår kunskap om hur våra hjärnor och kroppar fungerar.

Lyssna gärna på Lärmiljöodden där vi med gäster från bland annat skolvärlden, byggbranschen och politiken lyfter allt som påverkar och skapar förutsättningar för den fysiska, sociala och pedagogiska miljön i det som, med elever och personal, är Sveriges största arbetsplats.Vård- och omsorgsboende

På ÅWL värnar vi om människan och att skapa goda livsmiljöer genom hela livet. Vi vet att snart går de första 60-taliserna i pension och att andelen utrikesfödda i Sverige ökar. Därför samverkar vi med såväl akademi som externa konsulter inom bl.a. volymträbygganad för att hitta nya kostnadseffektiva vård- och omsorgsboenden som klarar framtidens behov och drar nytta av den senaste tekniken. Vi är experter inom äldreboende men har på senare tid även erfarenhet av att utveckla trygghetsboende och LSS.Kultur och fritid

Vi förstår värdet av att röra på oss både ur ett hälsoperspektiv och möjligheten det ger att känna delaktighet i lokalsamhället. Vi kan tillhandahålla anläggningar för sport och fritid som är säkra, tillgängliga, flexibla och hållbara. Vi förstår också vikten av kultur och representation. Kultur skapar puls, samhörighet och delade upplevelser men är också en viktig plattform för samhällsbyggandet i stort. Genom åren har vi bland annat ritat miljöer för samverkan mellan lokalsamhälle och konstnärliga institutioner som exempelvis i Kulturhuset Husby som är en samverkan mellan stadsteatern och den lokala kulturskolan.

På ÅWL har vi specialistkompetens för att skapa arkitektur för badhus. Våra lösningar tillfredsställer både mänskliga behov (tillgänglig mötesplats, spännande vattenupplevelser, god arbetsmiljö, placering i staden med mera) och håller hög byggnadsteknisk nivå såsom att minimera korrosion över tid, fuktskydd, vattenrening, rätt installationer, drifts- och underhållskostnader. Ett badhus är en av de mest avancerade samhällsfastigheter som uppförs. Det ska anpassas efter användarnas behov men måste också konstrueras för både lång livslängd och litet behov av underhåll.Våra övriga tjänster

Våra tjänster utöver arkitekt- och landskapsexpertis innefattar bland annat BKA (barnkonsekvensanalys), designdialog, gåturer, inredningsarkitektur och återbruk. Vi har WELL-certifiering och TIL 2 inhouse och har nyckelsamarbeten avseende akustik, brand, fukt, kulturmiljö och konstruktion.


Visualiseringar från markanvisningar av skolor och förskolor.
Vill du veta mer om hur vi jobbar med samhällsfastigheter?


Hör av dig till
Louise Lindquist Sassene
+46 727 31 52 54
louise.sassene@awlark.se

Några av våra samhällsfastigheter

 • Kalmar bad- och friskvårdsanläggning

  Kalmar bad- och friskvårdsanläggning

  Varför är det så roligt att rita badhus? Jo för att ett badhus är inte bara ett badhus. Det ska också vara en långsiktigt hållbar mötesplats som välkomnar alla, både i dag och i framtiden. Därför är vi så stolta över att tillsammans med Kunskapsporten och Peab utveckla Kalmars nya badhus!  Gemensamt skapar vi ett…

  Läs mer

 • S:t Olofsskolan i Norrköping

  S:t Olofsskolan i Norrköping

  Nu står den mäktiga S:t Olofsskolan åter redo för framtiden efter en rejäl men varsam renovering med stort fokus på återbruk av möbler. Faktiskt det största återbruksprojekt vi tagit oss an på ÅWL.

  Läs mer

 • Vågdalens förskola

  Vågdalens förskola

  På uppdrag av Stockholmshem har ÅWL ritat Vågdalens förskola i Hammarby Sjöstad. Vi har tagit projektet hela vägen från skiss till färdig byggnad.   En förskola som får ta plats i stadsrummet Förskolan ligger integrerad i ett bostadskvarter, med en utstickande del som helt skiljer sig från bostadskvarteret. Med sin runda, lekfulla form och träfasad…

  Läs mer

 • Strängnäs domkyrka

  Strängnäs domkyrka

  ÅWL:s förslag i arkitekttävlingen om Strängnäs domkyrka har mottot ”Upplyft”. Idén handlar om att skapa en ny byggnad och park som ger känslan av en visuell lätthet och strävan uppåt. Förslagets ambition var att skapa en tillåtande, spännande och trivsam miljö där såväl vuxna som barn hittar lockande utflyktsmål både ute och inne. Tävlingens uppgift…

  Läs mer

 • Vattnets Hus

  Vattnets Hus

  ÅWLs förslag vann badhusupphandlingen i Ängelholm 2011. Badhuset invigdes i februari 2017. Vattnets Hus i Ängelholm är ett fullvärdigt bad för tävlingar, lek, rekreation och träning. Det inrymmer bland annat en tävlingsbassäng med 10 banor, ett lek- och äventyrsbad och en välutrustad spa-avdelning. Byggnaden innehåller även gym, café, konferensavdelning och solterrass. Vattnets Hus ligger i sjukhusparken intill Rönne…

  Läs mer

 • Skellefteå Kulturhus

  Skellefteå Kulturhus

  ÅWLs förslag för den allmänna arkitekttävlingen om gestaltningen för Skellefteås framtida kulturhus bygger på idén om att göra kulturen tillgänglig för alla och skapa en plats som vidgar våra horisonter och ger oss nya perspektiv. Tävlingsuppgiften var att ge Skellefteås nya kulturhus och hotell bästa möjliga funktion, form och uttryck, samt att förankra gestaltningen i…

  Läs mer