facebook

Den kraftiga befolkningsökningen i kombination med en åldrande befolkning skapar stora behov av fler förskolor, skolor, äldreboenden och vårdlokaler. Samhällsfastigheter är idag en viktig sektor inom fastighetsmarknaden.

På ÅWL har vi lång erfarenhet av att skapa verksamhetsanpassade lokaler för vård, utbildning, äldreomsorg och rekreation. Vår inställning är att samhällsfastigheter ska spela en aktiv roll för att främja en miljömässig och socialt hållbar utveckling i hela stadsdelar. Våra lösningar skapar livsmiljöer där människor möts och trivs.

 

Kontaktperson:

Louise Lindquist Sassene

Affärsområdesansvarig samhällsfastigheter

 

Vattnets Hus, Ängelholm

 

Skolor och förskolor

Sverige växer och därmed ökar behovet av skolor och förskolor. Vi erbjuder allt från skiss till relationshandling gällande byggnad och gård. Vår gestaltning av lokalerna ska stimulera barnens lek, lärande och kreativitet, ge möjlighet till avskildhet samt vara en bra arbetsmiljö för personalen. En viktig del av en förskolas verksamhet är gården. Vi ritar skolgårdar och förskolegårdar som främjar barn och ungas allsidiga utveckling.

Dela Läka, idétävling utlyst av SISAB, Rinkeby

 

Badhus och idrottshallar

Ett badhus är en av de mest avancerade samhällsfastigheter som uppförs. Det ska anpassas efter användarnas behov men måste också konstrueras för både lång livslängd och litet behov av underhåll.

På ÅWL har vi specialistkompetens för att skapa arkitektur för badhus. Våra lösningar tillfredsställer både mänskliga behov (tillgänglig mötesplats, spännande vattenupplevelser, god arbetsmiljö, placering i staden, med mera) och håller hög byggnadsteknisk nivå såsom att minimera korrosion över tid, fuktskydd, vattenrening, rätt installationer, drifts- och underhållskostnader.

Vi förstår värdet av att röra på oss både ur ett hälsoperspektiv och möjligheten det ger att känna delaktighet i lokalsamhället. Vi kan tillhandahålla anläggningar för sport och fritid som är säkra, tillgängliga och flexibla.

Vattnets Hus, Ängelholm

 

Rättsväsende

Offentliga byggnader med komplexa program kräver en stor förståelse för effektivitet och struktur. Vi ritar Norrköpings nya tingsrätt där utmaningen är att utforma lokaler med hög säkerhetsklassning som samtidigt skapar en trivsam och lugn miljö. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar med komplexa samhällsfastigheter.

Nya tingsrätten, Norrköping