Vi arbetar integrerat

Vi arbetar gränsöverskridande med rum, hus och landskap och städer i komplexa projekt där det krävs god förståelse för uppdraget i ett större perspektiv. Som arkitekter, landskapsarkitekter, byggnadsingenjörer och specialister arbetar vi sida vid sida och kunskapsöverföringen oss kollegor emellan skapar starka helhetslösningar.

Vår företagskultur är unik

Mångfald, omtanke och initiativkraft är centralt i vår företagskultur och utgör grunden för kreativitet och engagemang i våra projekt och våra relationer. Våra medarbetare är det viktigaste vi har och vi är otroligt stolta över att så många kompetenta och duktiga människor arbetar tillsammans för att åstadkomma värdeskapande lösningar.

Vi levererar kvalitet

Vi skapar fritt men arbetar strukturerat. Eftersom varje projekt är unikt har vi en stabil arbetsprocess och vägledande rutiner för att säkerställa en god kvalitet. Vi utför fortlöpande egenkontroller och använder sakkunniga för att uppnå hög kvalitetsnivå och leveranssäkerhet.

Vi satsar på utveckling

I våra uppdrag initierar och driver vi BIM som ett verktyg för framtiden. Kontinuerligt sker utbildning som stärker våra medarbetares kompetens. Vi bevakar och följer branschutvecklingen och genom workshopmetodik skapar vi ett kreativt arbetsklimat. Vi tror att möjligheter och utvecklingsvägar för alla medarbetare gynnar både individer och företaget i stort.

Vi har lång erfarenhet

Sedan starten 1983 har vi ritat tiotusentals bostäder och livsmiljöer.