facebook

Nöten 5

I samband med Vasakronans upprustning av de kulturhistoriskt skyddade kontorsbyggnaderna i Nöten 5 längs med Bällstaviken i Solna Strand, togs ett helhetsgrepp om fastigheten för att även förnya utomhusmiljöerna. ÅWL fick då i uppdrag att omgestalta ett entrétorg, två gårdar, en parkkulle samt ytor längs den allmänna strandpromenaden som angränsar till tomten.

Projektfakta

Vad:Ombyggnadsprojekt
Beställare: Vasakronan
Byggnadsår: 2018–2020
Var:Solna Strand, Solna
Kontaktperson: Sara Revström

En skön blandning av Tetris och grönska

Projektet genomsyras av ett starkt koncept från början till slut, med inspiration från dataspelet Tetris. Gestaltningen för entrétorget och gårdarna har sin utgångspunkt i de säregna betongfasaderna på byggnaderna. Dess linjära formspråk har speglats ner på marken och skapar randningar i den platsgjutna betongen.

Inom ramarna för konceptet Tetris har ett betydligt mer grönskande, trivsamt och välkomnade entrétorg skapats, en plats som tidigare använts främst som parkeringsyta. I den nya gestaltningen har det skapats mer plats för umgänge och möjlighet att på en solig plats ta en stunds paus från arbetsdagen.

 

— På entrétorget har vi placerat planteringslådor, sittmöbler och cykelpollare som förhåller sig till linjeringen och inrutar sig i mellanrummen, säger Emma Lindman, landskapsarkitekt.    

Öppna upp mot vattnet

En viktig del i projektet var att öppna upp och koppla ihop entrétorget både fysiskt och visuellt med Bällstaviken och strandpromenaden via passager genom gårdarna. Utomhusarbetsplatser har tillskapats och gårdarna har fyllts med gröna planteringar där växterna har arrangerats i raka linjer utifrån husen, för att ytterligare stärka fasadernas uttryck. Den fria rörelsen har öppnat upp nya möjligheter att fylla såväl gårdarna som strandpromenaden med liv under dagtidav de som arbetar i fastigheten och under kvällstid av de som bor i området.

En gammal trädstam blir till guldgruva

Nöten 5 är ritadför människan och naturen.Hanteringen av de befintliga grönytorna har skett varsamt med fokus på att återbruka så mycket som möjligt.

Växter har valts efter vad som attraherar pollinerande insekter så att bin och humlor ska trivas på platsen och öka i antal. För att skapa så gynnsamma förhållanden som möjligt för humlor och bin har vi samarbetat med experter från Bee Urban under projektets gång och försökt bevara och återanvända det som har varit möjligt.

— Vi har bland annat sparat fällda träd som död ved och placerat dem på parkkullen. På så vis blir träden en boplats för en mängd insekter. Då kan vi behålla insekterna som är så viktiga för den biologiska mångfalden och för ekosystemtjänsterna i staden, säger Jenny Fält, landskapsarkitekt.