facebook

Viktiga kliv framåt i Järvastaden 

Järvastaden är en växande stadsdel i gränslandet mellan Solna och Sundbyberg som nu tar viktiga kliv framåt i processen genom samrådet för etapp 6, Kv Backklövern m fl.

ÅWL har varit aktiva i Järvastaden i över tio år och vi har nu arbetat med detaljplanen för etapp 6, där det är dags för samråd. Detaljplanen är en pusselbit mitt i området och syftar till att koppla samman Järvastadens östra och västra delar och sammanlänka dessa med den sista delen av småhusområdet Grankällan. Detaljplanen för etapp 6 innehåller ca 1000 lägenheter och 40 radhus. 

Stadsdelens gröna kopplingar och relationen med naturområdet i norr har varit viktiga i vårt utformningskoncept. Nya bostadskvarter kantar huvudgatan Fridensborgsvägen, som aktiveras med torg och platsbildningar med bevarad naturmark. Stadsdelen kompletteras med en ny central stadsdelspark i anslutning till den populära Mulle Meck-lekparken och ett mobilitetshus centralt i området. Ett mobiliseringsförråd som minner om platsens historia som militärt område bevaras och får en ny funktion med butiker och publika lokaler för bland annat caféverksamhet. 

Planförslaget finns att skåda digitalt och i Solna Stadshus. Samråd hålls mellan den 24 november och 24 januari, med ett fysiskt möte på plats i Järvastaden torsdagen den 11 januari.


Läs mer om projektet här.