facebook
James Rosen

James jobbar som ansvarig arkitekt i alla skeden och har mest erfarenhet av bostäder och stadsbyggnad men även kontor, badhus och fritidshus. ÅWL har vunnit flera tävlingar som James har medverkat i. Östermälarstrand i Västerås (parallellskiss), Rudboda på Lidingö (markanvisningstävling), Väduren i Vasastan (parallellskiss) och Munksjö i Jönköping (parallellskiss) för att nämna några.

+46 732 32 54 09
james.rosen@awlark.se

Projek

Referensprojekt

 • Kristinebergs slottspark

  Kristinebergs slottspark

  Ambitionerna har varit höga kring den ekologiska och sociala hållbarheten. Husen består av många miljösmarta lösningar som gör det lätt för de boende att leva ett hållbart liv.

  Läs mer

 • Fyrishov – Bryggan

  Fyrishov – Bryggan

  ÅWL kammade hem en andraplats i tävlingen om Fyrishovs framtida badutveckling. Tävlingen utlystes under 2020 i två steg med totalt sju tävlande bidrag.   Fyrishov har en stolt frilufts- och idrottstradition som tas tillvara på och vidareutvecklas för att möta framtidens behov. Förslagets utgångspunkt har varit att behålla så mycket som möjligt av de befintliga…

  Läs mer

 • Munksjön

  Munksjön

  ÅWL vann det parallella uppdraget i mars 2019 om utformning av ett nytt kvarter i Munksjöstaden, Jönköping. Uppdraget kommer från Tosito och innefattar gestaltning av ett nytt centralt och vattennära bostadskvarter med hög arkitektonisk kvalitet och goda boendekvaliteter. Förslaget ska fortsätta att utveckla och stärka Munksjöområdets unika karaktär där många ska leva, bo och arbeta.…

  Läs mer

 • Kulan

  Kulan

  I samarbete med Akelius har ÅWL tagit fram ett förslag för ett bostadshus i Vaxholm. Byggnaden består av 47 hyresrätter, en lokal i bottenvåningen och en gemensam takterrass med utsikt över skärgården. Arkitekturens volymer och materialval samverkar med den befintliga 60-talsbebyggelsen längs med Eriksövägen och förstärker de kvaliteter som redan finns i området idag. Fasaderna…

  Läs mer

 • Hälsohotellet

  Hälsohotellet

  ÅWL har deltagit i det parallella uppdraget om att utveckla ett koncept för Hälsohotellet i Ängelholm och det kringliggande området som ska skapa ett tydligt landmärke i nära samklang med landskapet och staden. Byggnaden ska vara ett nytt inslag i den befintliga miljön – med höga arkitektoniska värden – och samtidigt binda samman Ängelholms olika…

  Läs mer

 • Strängnäs domkyrka

  Strängnäs domkyrka

  ÅWL:s förslag i arkitekttävlingen om Strängnäs domkyrka har mottot ”Upplyft”. Idén handlar om att skapa en ny byggnad och park som ger känslan av en visuell lätthet och strävan uppåt. Förslagets ambition var att skapa en tillåtande, spännande och trivsam miljö där såväl vuxna som barn hittar lockande utflyktsmål både ute och inne. Tävlingens uppgift…

  Läs mer

 • Väduren

  Väduren

  Gömd innergård ska nu bli bostäder. Väduren uppförs i korsningen Frejgatan och Birger Jarlsgatan. Totalt sex våningar med 15 hyresrätter. Grundidén är att byggnaden ska förhålla sig till befintlig bebyggelse och utgöra ett samtida tillskott i den historiska miljön. I Vasastaden föreslås en ny byggnad på innergården på fastigheten Väduren 10. Byggnaden kommer omfatta sex…

  Läs mer

 • Låset 1

  Låset 1

  Förslaget visar två punkthus som utgör ett samtida tillskott i den befintliga miljön längs med Storvretsvägen som består av punkthus och lamellhus från 60-talet. De nya punkthusens orientering följer den befintliga strukturen och husens höjd är anpassade till den nuvarande skalan. Punkthusen har placerats med en diagonal förskjutning så att öppningen mellan dem blir så…

  Läs mer