facebook

Historia

Det var så allt började
1983 startade Tomas Åsberg och Hans Buchmann företaget Åsberg & Buchmann Arkitekter AB. De första åren arbetade man tätt samman med Lars Bryde Arkitektkontor AB och skapade bland annat det uppmärksammade bostadsprojektet kv Bondesonen Större vid Nytorget med SKB som beställare. Kv Mjärden vid Hammarby kanal i Norra Hammarbyhamnen var Åsberg & Buchmanns första egna projekt.

I slutet av åttiotalet blev bolaget ett komplett arkitektkontor med inte bara bostadsprojekt utan även kommersiella lokaler, stadsbyggnadskunnande och landskapsprojekt. Mångsidigheten gjorde det lättare att parera de kraftiga konjunktursvängningarna som uppstod i början av nittiotalet.

1995 lämnade Hans Buchmnan bolaget och de två medarbetarna Per Wångstedt och Olof Lotström gick in som delägare. Bolaget fick så småningom sitt nuvarande namn ÅWL Arkitekter AB efter dåvarande ägarnas efternamn Åsberg, Wångstedt och Lotström.

ÅWL fortsatte att växa, med många stora innerstadsprojekt. Målet var att varje projekt skulle resultera i förnyat förtroende från beställaren samtidigt som företagsmiljön var generös och attraktiv.

2007 utökades ägarskapet med ytterligare sex medarbetare. Avsikten var att tidigt säkerställa företagets framtid och sedan 2015 kan alla medarbetare som arbetat i företaget i minst ett år bli delägare i ÅWL.

Idag är ÅWL ett av Sveriges ledande arkitektkontor ca 80 anställda. Här finns husarkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, byggnadsingenjörer och visualiserare.