facebook


Bebyggelsevård

Byggnader och livsmiljöer som redan finns är en enorm resurs för samhället. Råmaterialen är hämtade, bearbetade och sammanfogade. De bär på mångas minnen och fyller viktiga sociala och kulturella funktioner. De är vår kulturmiljö, vårt kulturarv. Att ta hand om och förvalta det redan byggda är därför en nyckel i omställningen mot ett robust och hållbart samhälle.

Genom varsamt och kontinuerligt underhåll av våra byggnader kan vi se till att de fortsätter att fungera så länge som möjligt. På ÅWL kan vi hjälpa till med att värdera och lyfta kvaliteter i det byggda. Att bevara dessa samtidigt som vi utvecklar och anpassar för livet nu. Våra livsmiljöer ska vara funktionella, tillgängliga, trygga och vackra. Det innebär att kvalificerade avväganden behöver göras för att tillvara ta värden samtidigt som vi förändrar eller underhåller det redan byggda. Det kan handla om allt ifrån att byta armaturer i en byggnad från 80-talet till ombyggnad av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Arkitektur blir till i de små detaljerna lika mycket som i de stora dragen. 


Renovering och upprustning

Restaurering

Restaurering förknippas ofta med varsamt bevarande eller återställande av riktigt gammal bebyggelse som kyrkor och slott, och det kan det vara. Men det kan lika gärna handla om nyare bebyggelse, som industrihallar eller hus från miljonprogrammet. Restaurering är snarast ett förhållningssätt som kan tillämpas på all bebyggelse där man med kunskap om livsvillkor, idéer, byggnadsmetoder, hantverk, material, behov och krav både historiskt och idag gör komplexa ställningstaganden inför dess fortsatta liv. Det är en kollektiv uppgift och vi samarbetar med beställare, antikvarier, hantverkare och teknisk expertis för att våra kulturmiljöer ska kunna brukas och upplevas idag och i framtiden.

Ombyggnad och omvandling

Att använda de byggnader och strukturer som redan finns är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. I stället för att bygga nytt behöver vi anpassa och utveckla det redan byggda för nya krav och förändrade behov. Genom att bygga om kan vi förbättra befintliga byggnader och platser för att öka dess funktionalitet, hållbarhet och estetiska värde. Vår erfarenhet av ombyggnadsprojekt inkluderar allt från utemiljöer, bostäder och kontor till kulturklassade byggnader och miljöer. Vi vet att majoriteten av projekten som behöver omvandlas ligger framför oss, det blir vår generations stora uppgift.  De kommande 50 åren ser vi det som nödvändigt att vi bygger mindre nytt och i större utsträckning utvecklar befintliga byggnader och miljöer. Det mest hållbara är att använda de redan byggda, anpassa och rusta det för kommande generationer.  En omvandling eller ombyggnad kan vara driven av en rad olika faktorer som förändringar i funktion, utseende, energieffektivitet eller tillgänglighet. 

I en hållbar samhällsutveckling förlänger vi livslängden på våra byggnader genom att anpassa dem för dagens behov samtidigt som de minnen och sociala kopplingar de bär på kan leva vidare.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med bebyggelsevård?


Hör av dig!

Några av våra projekt

 • Norra Kyrkogården

  Norra Kyrkogården

  Vid entrén till Norra kyrkogården i Norrköping omvandlas den långsträckta ekonomibyggnaden med ny fasadgestaltning som stärker identiteten på platsen. KYRKOMILJÖ OMBYGGNAD bevara naturvärden dag- och skyfallshantering Varsam hantering – Utifrån byggnadens läge i staden, i fonden av Norra promenaden, har stor vikt lagts vid att hitta en gestaltning som känns rätt i sitt sammanhang. Byggnadens…

  Läs mer

 • Effekten 5

  Effekten 5

  I det nya stadsutvecklingsområdet Finnslätten växer en ny hållbar och expansiv stadsdel fram. Idag huserar här flera världsledande företag och för att möta morgondagens behov är vi med och utvecklar Finnslätten till ett nytt profilområde för Västerås. Stadsdelen Finnslätten utvecklas med en blandning av verksamheter, industri, kontor, skolor och bostäder där ny teknik och forskning…

  Läs mer

 • Ny Teknik

  Ny Teknik

  Från 1 000 kvm till 250 på fyra månader   Ibland är det bråttom av olika anledningar. När Ny Teknik med systerredaktioner skulle flytta ihop till en gemensam lokal innebar det en stor omställning och många utmaningar. Men med hjälp av ÅWL:s erfarna inredningsarkitekter och en hel del återbruk gick det både smärtfritt och snabbt.   Förväntningarna…

  Läs mer

 • Dospace

  Dospace

  Återbruk har varit en viktig faktor av framför allt två anledningar; klimatet och budgeten. Så mycket intryck för så lite utlägg som möjligt, skulle man kunna säga. Att jobba med återbruk där det är möjligt är alltid det billigare alternativet.

  Läs mer

 • Fatbursholmen 23

  Fatbursholmen 23

  Mitt på Södermalm ligger den nyrenoverade bostadsgården Fatbursholmen 23, som har gått från att vara en tom outnyttjad yta till en böljande, grönskande och social innergård. 

  Läs mer

 • S:t Olofsskolan i Norrköping

  S:t Olofsskolan i Norrköping

  Nu står den mäktiga S:t Olofsskolan åter redo för framtiden efter en rejäl men varsam renovering med stort fokus på återbruk av möbler. Faktiskt det största återbruksprojekt vi tagit oss an på ÅWL.

  Läs mer