facebook

Inredning

Miljöerna omkring oss påverkar hur vi mår, vad vi presterar och hur vi behandlar varandra. För oss är mötet mellan människor en viktig drivkraft i våra inredningsuppdrag. Användarnas upplevelse står därför alltid i centrum. Vi skapar stressreducerande miljöer med fokus på hållbarhet.

Från analys till färdig miljö är vi en trygg partner. Vi konkretiserar uppdragsgivarens behov och vision till ett tydligt koncept som sedan blir ritningar, belysningsplaner, akustikplaner, materialval och möbelförteckningar.

Vi hjälper våra uppdragsgivare med nytänkande helhetslösningar och stärker deras varumärken med rumsliga upplevelser.

Kontaktperson:

Martin Kihlberg

Affärsområdesansvarig inredning

 

Elite Grand Hotel, Norrköping

Analys och konceptutveckling

Vi använder analys och konceptutveckling för att hjälpa våra kunder att realisera drömmar och visioner. Vi analyserar de rumsliga förutsättningarna, men också ekonomi och genomförandetid. Konceptet tas fram för att konkretisera visionen och ge vägledning för projektets genomförande. Ett starkt koncept kopplar ihop samtliga delar och tar projektet från dröm till verklighet!

ÅWL Arkitekter, kontor i Norrköping

Privata inredningsuppdrag

Vi har ritat inredningar till ett flertal privata bostäder runt om i Sverige. Vi erbjuder en individanpassad och identitetsstärkande inredningsidé och projektledning. Utifrån husets karaktär och personliga önskemål tar vi fram unika möblerings- och belysningskoncept. Vi arbetar personligt, nära och diskret, men med det stora företagets resurser.

Möbler, belysning och produktdesign

Tillsammans med våra beställare tar vi fram specialutvecklande möbler och produkter. Det kan exempelvis vara fast inredning anpassad till rum och efter funktion eller möbler och armaturer med en egen unik karaktär. Vi ritar även utomhusmöbler tillsammans med våra landskapsarkitekter.

Länsförsäkringar Östgöta kontor, Norrköping