facebook


Digitala tjänster

Begreppet transformation inom arkitektur kan liknas vid en metamorfos. Snarare än att resa strukturer handlar det om att anpassa, utveckla och i vissa fall till och med revolutionera platser och byggnader för att möta föränderliga behov, idéer och visioner. Arkitektonisk transformation går bortom funktion och estetik, för att svara upp emot samhällets utveckling, såväl som teknik och kultur.

Begreppet rymmer många områden inom hållbar arkitektur, som ombyggnad, omvandling och återbruk. I stora sammanhang kan det handla om att exempelvis omvandla gamla kontors- eller fabriksbyggnader till bostäder, skolor eller samhällsfastigheter. I andra fall kan det vara en utredning eller att utforska nya användningsområden för en byggnad eller plats.

Allt som allt är transformation att gestalta och formge det redan byggda på ett sätt som reflekterar människors och samhällets ständiga utveckling, samtidigt som man tar största hänsyn till miljön.

Informationsledning / informationshantering 

Digital analys 

 Visualisering 

ÅWL har en egen visualiseringsstudio som erbjuder olika tekniska lösningar beroende på situation och behov. Vår styrka ligger i att snabbt lyfta fram idéer och visualisera dem så att de blir tydliga och lätta att förstå. 

Genom att kombinera avancerad teknik, innovativ design och dataanalys kan vi hjälpa våra kunder att utveckla hållbara projekt som möter framtidens behov.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med digitalisering?


Hör av dig till Fredric Sundström!

+46 732 32 54 20
fredric.sundstrom@awlark.se

Några av våra projekt inom digitalisering

 • Instrumentvägen, Örnsberg

  Instrumentvägen, Örnsberg

  Målet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en levande stadsmiljö som är väl integrerad med omgivningen. Området ska förstärka Örnsbergs centrum som målpunkt och utveckla stadskvaliteter i gaturummen. Bevarande av områdets befintliga struktur och viss bebyggelse ger området karaktär och historisk anknytning. FlerbostADSHUS Förskola och barn Kulturmiljö Nya parker Transformation kontor I Örnsbergs industriområde…

  Läs mer

 • Bäckaslöv

  Bäckaslöv

  Kvarteret Garnisonen är ett innovativt träbyggnadsprojekt i stadsdelen Bäckaslöv i Växjö, där klimatsmarta lösningar och sociala värden står i fokus. Här skapas nya bostäder i ett unikt läge med gångavstånd till både stadsliv och grönskande naturområden. mobilitet INNOVATION KLIMAT NATURVÄRDEN Kvarteret är uppdelat mellan OBOS Kärnhem och Reliwe. Genom att ÅWL fick uppdraget att rita…

  Läs mer

 • Stansen 1, Södra Häggvik

  Stansen 1, Södra Häggvik

  Längs stambanan mellan Stockholm och Uppsala utvecklar ÅWL, tillsammans med Urban Minds, Södra Häggviks nya entré. Inom Stansen 1 planeras för ca 1000 bostäder, service, handel, kontor och förskolor i bästa pendelläge. Med uttalat höga ambitioner ska området utvecklas till en långsiktigt hållbar stadsdel, där fokus på klimat, mobilitet och sociala värden formar platsen. Södra…

  Läs mer

 • Kajstaden och Parkstaden, Öster Mälarstrand

  Kajstaden och Parkstaden, Öster Mälarstrand

  Intill den gamla industrimiljön vid Kokpunkten i Västerås har ÅWL tagit fram strukturplan, stadsbyggnadsprinciper och gestaltning för två detaljplaner: Kajstaden och Parkstaden. Målet har varit att göra en trygg, gång- och cykelvänlig stadsdel som ger alla bostäder fina kvaliteter med utsikt mot vatten eller grönskande parkmiljöer. Hela området rymmer totalt 18 kvarter, 1 250 bostäder,…

  Läs mer

 • Storängen etapp 4, Huddinge

  Storängen etapp 4, Huddinge

  Storängens industriområde är lokaliserat inom ett av Huddinge kommuns största utvecklingsområden. Här pågår en successiv omvandling från industriverksamhet till bostadsområde med kommersiell och offentlig service. På sikt förväntas hela Storängens industriområde omvandlas till en ny stadsdel med cirka 4500 nya bostäder.  FlerbostADSHUS Förskola och barn LSS-boende Ny PARK BIOLOGISK MÅNGFALD SKYFALLSHANTERING KLIMATÅTGÄRDER Mobilitetshub  ÅWL har…

  Läs mer

 • Norra Kyrkogården

  Norra Kyrkogården

  Vid entrén till Norra kyrkogården i Norrköping omvandlas den långsträckta ekonomibyggnaden med ny fasadgestaltning som stärker identiteten på platsen. KYRKOMILJÖ OMBYGGNAD bevara naturvärden dag- och skyfallshantering Varsam hantering – Utifrån byggnadens läge i staden, i fonden av Norra promenaden, har stor vikt lagts vid att hitta en gestaltning som känns rätt i sitt sammanhang. Byggnadens…

  Läs mer