facebook

Strängnäs domkyrka

ÅWL:s förslag i arkitekttävlingen om Strängnäs domkyrka har mottot ”Upplyft”. Idén handlar om att skapa en ny byggnad och park som ger känslan av en visuell lätthet och strävan uppåt. Förslagets ambition var att skapa en tillåtande, spännande och trivsam miljö där såväl vuxna som barn hittar lockande utflyktsmål både ute och inne.

Tävlingens uppgift var att visa på hur domkyrkan och dess omgivning i framtiden ska kunna användas i fler sammanhang än de som traditionellt förknippas med kyrkomiljöer. En föränderlig verksamhet ska kunna tillåtas samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras.

I ÅWL:s koncept har en ny entrébyggnad tagit form som ska hjälpa besökaren att finna information, träffa nya människor, delta i ceremonier eller söka upplevelser. Den nya byggnaden ligger på ett respektfullt avstånd till kyrkan men har samtidigt en osynlig sammankoppling under mark. Den självständiga gestaltningen gör att den nya byggnaden blir en kontrast till det befintliga för att på så sätt lyfta fram domkyrkan. Förändringarna i själva domkyrkan syftar till att skapa förutsättningar för ett modernt och flexibelt användande av kyrkan. Tillgängligheten förbättras, arbetsmiljön uppdateras och kyrkan kan rikta sig till många.

Landskapet runt om kyrkan delas upp i fem olika delar som fyller olika funktioner med varierande karaktärer. Allt från en trädgårdsdel där platsen kan bli en kulturell samlingspunkt med fika i trädgårdscaféet, teater, musikkonsert, utomhusbio eller fira skolavslutning, till den delen som kallas Parkleken som är till för barnen med en interaktiv och tillåtande lekplats.

Projektfakta

Tävlingsförslag till Strängnäs domkyrka Arkitekttävling


Illustration: ÅWL Arkitekter
Kontaktperson: Bertil Molin