facebook

Hälsohotellet

ÅWL har deltagit i det parallella uppdraget om att utveckla ett koncept för Hälsohotellet i Ängelholm och det kringliggande området som ska skapa ett tydligt landmärke i nära samklang med landskapet och staden.

Byggnaden ska vara ett nytt inslag i den befintliga miljön – med höga arkitektoniska värden – och samtidigt binda samman Ängelholms olika stadsdelar. Förslagets fasader är inspirerade av åkrarna runt staden för att förstärka kopplingen till naturen. Naturkopplingen är ett återkommande tema i projektet med anledning av dess hälsobringande effekt. Tydligast syns det i de gröna rum som återkommer och som ger byggnaden en unik karaktär. Dessa rum fylls med växter vilka stimulerar våra sinnen med sina färger, former och dofter. Hit kan man komma för en lugn och läkande stund med fri och vacker utsikt i flera väderstreck.

Förslaget har även en takbar högst upp i huset med utsikt i alla väderstreck. De publika delarna som lobbyn, baren och restaurang med uteservering är placerade på det nya torget för att göra platsen levande.

Den lägre bebyggelsen utformas med en organisk och terrasserande karaktär så att det blir en mjuk övergång ner mot Rönne å där landskapet är mer naturligt och vildvuxet. Huset vänder sig åt broarna för att inte skapa några baksidor.

Projektfakta

Beställare: Hälsostaden
Status: Detaljplan
Illustrationer: ÅWL Arkitekter
Kontaktperson: Malin Pappila