facebook


Miljömässig hållbarhet

Klimatkrisen är vår tids främsta utmaning och något vi på ÅWL konstant förhåller oss till och jobbar med i varje aspekt av verksamheten. Byggsektorn bär ett stort ansvar för att säkra ett klimatneutralt samhällsbyggande och garantera att den biologiska mångfalden ökar. Genom Klimatvägledning i tidigt skede kan vi räkna på och medvetandegöra klimatpåverkan i varje projekt, från kvarters- till stadsplansnivå.

Vi har kunskaperna och den rådgivande kompetens som krävs för att navigera bland lagar, taxonomier och de komplexa parametrar som är avgörande för att skapa verkligt hållbara och värdeskapande lösningar för människa och planet. Vi arbetar strategiskt och målinriktat gentemot Parisavtalet, den nationella Färdplanen och den mer progressiva Lokal färdplan Malmö. Varje val och beslut räknas.


Hållbart byggande

Klimatanpassning

Träbyggnad

Trä är idag det överlägset bästa nyproducerade materialet för att bygga hållbara hus, tack vare materialets återbruk- och förnyelsebarhet men framför allt för dess koldioxidbindande förmåga under en lång livslängd.

Återbruk

Genom att återbruka material och resurser kan vi minska vår miljöpåverkan samtidigt som vi skapar unika miljöer. 

Vi måste ta hänsyn till de nya kraven i klimatdeklarationslagen som föreslås 2025 med förstärkta krav 2030 i projekt vi har på ritbordet redan idag.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med miljömässig hållbarhet?


Hör av dig till någon av oss!


Andreas Lebisch

Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklare inom hållbart byggande

+46 76 145 39 44
andreas.lebisch@awlark.se

Emma Hulaund

Emma Hulaud

Arkitekt SAR/MSA
Hållbarhetsexpert

+46 700 44 95 53
emma.hulaud@awlark.se

Några av våra projekt

 • Skyddad: Lövholmen

  Skyddad: Lövholmen

  Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

  Läs mer

 • Instrumentvägen, Örnsberg

  Instrumentvägen, Örnsberg

  Målet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en levande stadsmiljö som är väl integrerad med omgivningen. Området ska förstärka Örnsbergs centrum som målpunkt och utveckla stadskvaliteter i gaturummen. Bevarande av områdets befintliga struktur och viss bebyggelse ger området karaktär och historisk anknytning. FlerbostADSHUS Förskola och barn Kulturmiljö Nya parker Transformation kontor I Örnsbergs industriområde…

  Läs mer

 • Bäckaslöv

  Bäckaslöv

  Kvarteret Garnisonen är ett innovativt träbyggnadsprojekt i stadsdelen Bäckaslöv i Växjö, där klimatsmarta lösningar och sociala värden står i fokus. Här skapas nya bostäder i ett unikt läge med gångavstånd till både stadsliv och grönskande naturområden. mobilitet INNOVATION KLIMAT NATURVÄRDEN Kvarteret är uppdelat mellan OBOS Kärnhem och Reliwe. Genom att ÅWL fick uppdraget att rita…

  Läs mer

 • Stansen 1, Södra Häggvik

  Stansen 1, Södra Häggvik

  Längs stambanan mellan Stockholm och Uppsala utvecklar ÅWL, tillsammans med Urban Minds, Södra Häggviks nya entré. Inom Stansen 1 planeras för ca 1000 bostäder, service, handel, kontor och förskolor i bästa pendelläge. Med uttalat höga ambitioner ska området utvecklas till en långsiktigt hållbar stadsdel, där fokus på klimat, mobilitet och sociala värden formar platsen. Södra…

  Läs mer

 • Kajstaden och Parkstaden, Öster Mälarstrand

  Kajstaden och Parkstaden, Öster Mälarstrand

  Intill den gamla industrimiljön vid Kokpunkten i Västerås har ÅWL tagit fram strukturplan, stadsbyggnadsprinciper och gestaltning för två detaljplaner: Kajstaden och Parkstaden. Målet har varit att göra en trygg, gång- och cykelvänlig stadsdel som ger alla bostäder fina kvaliteter med utsikt mot vatten eller grönskande parkmiljöer. Hela området rymmer totalt 18 kvarter, 1 250 bostäder,…

  Läs mer

 • Storängen etapp 4, Huddinge

  Storängen etapp 4, Huddinge

  Storängens industriområde är lokaliserat inom ett av Huddinge kommuns största utvecklingsområden. Här pågår en successiv omvandling från industriverksamhet till bostadsområde med kommersiell och offentlig service. På sikt förväntas hela Storängens industriområde omvandlas till en ny stadsdel med cirka 4500 nya bostäder.  FlerbostADSHUS Förskola och barn LSS-boende Ny PARK BIOLOGISK MÅNGFALD SKYFALLSHANTERING KLIMATÅTGÄRDER Mobilitetshub  ÅWL har…

  Läs mer