facebook

Delägare

ÅWL ägs av medarbetare och har i dag 25 större delägare. Vi har en ägarmodell som innebär att det är möjligt att hela tiden ta in nya delägare och delägarskap finns i två nivåer. Genom ett brett ägande och en platt organisation som tar tillvara medarbetarnas idéer och kunskap är vi övertygade om att bolaget blir både bättre och starkare.

Delägarkonferens 2018