facebook

Delägare

ÅWL har en unik ägarmodell där medarbetarna själva äger företaget. Idag har vi 25 större delägare och ett flertal mindre.

Vår övertygelse är att ett brett ägande och en platt organisation främjar medarbetares drivkraft och engagemang. Genom vårt breda ägande skapar vi en långsiktig och hållbar verksamhet där medarbetarna känner sig delaktiga i företagets utveckling.

Ägarmodellen möjliggör kontinuerlig tillströmning av nya delägare, vilket bidrar till en dynamisk och bred organisation som är redo att möta framtida utmaningar. Tillsammans arbetar vi mot de gemensamma mål vi satt upp och driver vårt företag i rätt riktning för att ta ledning i hållbart samhällsbyggande.