facebook

Låset 1

Förslaget visar två punkthus som utgör ett samtida tillskott i den befintliga miljön längs med Storvretsvägen som består av punkthus och lamellhus från 60-talet. De nya punkthusens orientering följer den befintliga strukturen och husens höjd är anpassade till den nuvarande skalan.

Punkthusen har placerats med en diagonal förskjutning så att öppningen mellan dem blir så bred som möjligt. På så sätt bevaras den befintliga siktlinjen mot skogsområdet i nordväst och den öppna känslan bibehålls. Vidare utformas gården på ett sätt som gör att den upplevs som en förlängning på den befintliga skogen.

Byggnadernas placering längs med Storängsvägen gör att gatan får en tydligare inramning och adderar en urban kvalitet. Dessutom så tillför de en ökad variation i området.

Alla delar, lutande tak, vinklade balkonger, indragna entréer följer en gemensam formidé som skapar lätthet åt husen och ger dem en tydlig karaktär.

Det östra huset får förslagsvis en ljusgrå kulör med varm ton och det västra huset en rödbrun kulör.

Projektfakta

Beställare: Akelius
Lägenhetsantal: 57
Lägenhetstyp: Hyresrätter
Status: Detaljplan
Beräknat byggnadsår: 2019