facebook

Träbyggnad


 

Träbyggnationens framfart har väl knappast gått någon förbi. Träets mångsidighet och dess positiva miljöpåverkan har gjort det till det självklara materialvalet för ett hållbart byggprojekt. Det erbjuder så pass många fördelar att det just nu är svårt att motivera varför man inte ska välja trä.

Trä är idag det överlägset bästa nyproducerade materialet för att bygga hållbara hus, tack vare materialets återbruk- och förnyelsebarhet men framför allt för dess koldioxidbindande förmåga under en lång livslängd. Arkitektoniskt är trä ett vackert, formbart och tåligt material som skapar fantastiska och estetiskt tilltalande hus och miljöer att vistas i. Träets lätthet och höga hållfasthet gör det utmärkt för påbyggnadsprojekt och dessa, likaså nybyggnadsprojekt i trä, får en enklare och effektivare byggprocess tack vare egenskaperna.

Det innebär en lägre klimatpåverkan, en bättre projektekonomi samt en positiv aspekt för arbetsmiljön då trä skapar tidseffektiva, tysta och trevliga byggen att arbeta på.Vår erfarenhet inom träbyggnation sträcker sig från tidigt skede till färdigt hus, både med modul-, hybrid- eller KL-trästomme. Vår praktiska och teoretiska träkunskap har gott stöd i BIM-modeller vilket gör att vi producerar pålitliga och hållbara projekt både innan, under och efter produktion.

mindre klimatpåverkan

Magasinet, Linköpings första kontorshus helt i trä, är ett tydligt bevis på att träbyggnation är både hållbart och kostnadseffektivt.

Minskat koldioxidavtryck

Klimatavtrycket måste sänkas i och med klimatdeklartioner och de nya krav som tillkommit. Det kräver att vi förändrar sättet vi bygger på. Genom att använda trä som stommaterial kan projektet minska sitt koldioxidavtryck med upp till hälften – jämfört med en traditionell stomme i betong och stål.

Bättre förutsättningar för återbruk 

Material i sin ursprungliga form är enklare att återbruka än sammansatt material. När produkter designas så att de kan demonteras och därefter återbrukas eller materialåtervin­nas i många led till bibehållet värde är vi på rätt väg. På detta sätt kom­mer byggnader framöver i allt större grad ses som värdefulla material­banker.

Kortare byggtid

Genom att använda mer färdigtillverkade träkonstruktioner förändras byggarbetsplatsens process från tillverkning till montering. Att helt eller delvis frångå behovet av uttorkningstiderna för betong medför också en avsevärd påverkan på tidsaspekten.

Bättre arbetsmiljö under byggtiden

Genom att använda trä istället för betong och stål skapas en renare och trevligare arbetsmiljö med mindre bul­ler och damm.

Ett gott inomhusklimat

Forskningsresultat visar att användandet av naturliga material interiört ger goda hälsoeffekter. Trä reglerar luftfuktigheten vilket i sin tur påverkar hur mycket ventilation som krävs. Som en positiv effekt minskar luftvägspro­blem såsom torr hals eller ögon. Exponerade obehandlade träytor interi­ört, gärna nära kroppen, uppfattas positiva och naturliga. De ger en varm yta vid beröring och har en lugnande inverkan vilket reducerar stress och har på så vis även positiv inverkan på vår psykiska hälsa.

Vi erbjuder

— Modulbyggnad
— Massivträ
— Erfarenhet av BREEAM, LEED och Miljöbyggnad
— Samarbete med några av branschens främsta konsulter inom träbyggnation

Vill du veta mer om hur vi jobbar med träbyggnad?


Andreas Lebisch

Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklare inom hållbart byggande

+46 76 145 39 44
andreas.lebisch@awlark.se

Emma Hulaund

Emma Hulaud

Arkitekt SAR/MSA
Hållbarhetsexpert

+46 700 44 95 53
emma.hulaud@awlark.se

Några av våra projekt

 • Skyddad: Lövholmen

  Skyddad: Lövholmen

  Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

  Läs mer

 • Instrumentvägen, Örnsberg

  Instrumentvägen, Örnsberg

  Målet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en levande stadsmiljö som är väl integrerad med omgivningen. Området ska förstärka Örnsbergs centrum som målpunkt och utveckla stadskvaliteter i gaturummen. Bevarande av områdets befintliga struktur och viss bebyggelse ger området karaktär och historisk anknytning. FlerbostADSHUS Förskola och barn Kulturmiljö Nya parker Transformation kontor I Örnsbergs industriområde…

  Läs mer

 • Bäckaslöv

  Bäckaslöv

  Kvarteret Garnisonen är ett innovativt träbyggnadsprojekt i stadsdelen Bäckaslöv i Växjö, där klimatsmarta lösningar och sociala värden står i fokus. Här skapas nya bostäder i ett unikt läge med gångavstånd till både stadsliv och grönskande naturområden. mobilitet INNOVATION KLIMAT NATURVÄRDEN Kvarteret är uppdelat mellan OBOS Kärnhem och Reliwe. Genom att ÅWL fick uppdraget att rita…

  Läs mer

 • Stansen 1, Södra Häggvik

  Stansen 1, Södra Häggvik

  Längs stambanan mellan Stockholm och Uppsala utvecklar ÅWL, tillsammans med Urban Minds, Södra Häggviks nya entré. Inom Stansen 1 planeras för ca 1000 bostäder, service, handel, kontor och förskolor i bästa pendelläge. Med uttalat höga ambitioner ska området utvecklas till en långsiktigt hållbar stadsdel, där fokus på klimat, mobilitet och sociala värden formar platsen. Södra…

  Läs mer

 • Kajstaden och Parkstaden, Öster Mälarstrand

  Kajstaden och Parkstaden, Öster Mälarstrand

  Intill den gamla industrimiljön vid Kokpunkten i Västerås har ÅWL tagit fram strukturplan, stadsbyggnadsprinciper och gestaltning för två detaljplaner: Kajstaden och Parkstaden. Målet har varit att göra en trygg, gång- och cykelvänlig stadsdel som ger alla bostäder fina kvaliteter med utsikt mot vatten eller grönskande parkmiljöer. Hela området rymmer totalt 18 kvarter, 1 250 bostäder,…

  Läs mer

 • Storängen etapp 4, Huddinge

  Storängen etapp 4, Huddinge

  Storängens industriområde är lokaliserat inom ett av Huddinge kommuns största utvecklingsområden. Här pågår en successiv omvandling från industriverksamhet till bostadsområde med kommersiell och offentlig service. På sikt förväntas hela Storängens industriområde omvandlas till en ny stadsdel med cirka 4500 nya bostäder.  FlerbostADSHUS Förskola och barn LSS-boende Ny PARK BIOLOGISK MÅNGFALD SKYFALLSHANTERING KLIMATÅTGÄRDER Mobilitetshub  ÅWL har…

  Läs mer