facebook

Hållbart byggande


 

Gör rätt från början

Vi måste ta hänsyn till de nya kraven i klimatdeklarationslagen som föreslås 2025 med förstärkta krav 2030 i projekt vi har på ritbordet redan idag. Missar vi detta står vi inför en betydande risk i genomförbarheten. Något som i sig påverkar riskerna med investeringen för våra kunder. En byggnad måste uppfylla kraven när den väl klimatdeklareras varför det är avgörande att göra rätt val vid rätt tidpunkt när möjligheterna att påverka fortfarande finns. 

Nyligen släppte Boverket de nya systemgränsvärden som föreslås gälla för klimatlagstiftningen som infaller 2025 respektive 2030. Det innebär att vi de närmsta åren behöver vi förändra både hur vi bygger och vad vi bygger av, för att drastiskt minska utsläppen som vår bransch genererar. 

Vi vet hur, men det innebär förändrade arbetssätt och processer där klimatkalkylen blir lika viktig som den ekonomiska kalkylen. Det blir avgörande att göra rätt val medan möjligheten finns. När byggnaden är klar och ska klimatdeklareras är det nämligen för sent. Med Klimatvägledning hjälper och rådger vi kunder från projektets start till färdigställande, där vårt eget BIM-integrerade verktyg för klimatberäkning löper parallellt hela vägen i designprocessen.

Urval av våra tjänster inom hållbart byggande:

– Hållbarhetsvägledning
– Hållbarhetsspel
– Klimatvägledning (CO2)
– Klimatkalkyl/beräkning (CO2)
– Klimatdeklaration (CO2)
– Livscykelanalys (CO2)
– Miljöcertifieringar
– Träbyggnad
– ÅWL:s Hållbarhetsspel
På ÅWL är ansvaret för vårt klimat drivande i designprocessen och samtidigt vårt viktigaste ansvar gentemot våra kunder just nu. Klimatlagstiftningen tillsammans med andra nationella och internationella lagar förändrar arbetssätt och processer och gör att klimatkalkylen blir lika viktig som den ekonomiska kalkylen. 

Med vårt verktyg anpassar vi arbetet längs projektets gång, i syfte att klimatsäkra slutresultatet. Tillsammans manövrerar vi genom hinder och finner kreativa lösningar som låser upp begränsningar kopplat till de nya klimatlagkraven beroende på om byggnaden uppförs 2025 eller 2030. Genom ett samarbete med ÅWL kan du minimera de risker som finns för ditt byggprojekt. Risker som är kopplade till befintlig och kommande klimatlagstiftning och i stället fokusera på möjligheterna med hållbart samhällsbyggande. Vårt sigill garanterar att både materialval, stomsystem och den gestaltning som är gjord är klimatgranskad för att klara krav i klimatdeklarationen. 

Vi har bara några år på oss

Omställningen ör omfattande och drabbar alla aktörer i branschen. På bara några år ska vi draktiskt sänka CO2– utsläppen från alla byggprojekt.

Vi minimerar riskerna
 

Riskerna som vi, våra kunder och klimatet globalt står inför om vi inte tar hand om frågan är reella men möjliga att undvika.

Allt påverkas och allt ska deklareras

Klimatlagstiftningen innebär att CO2-budgeten kommer begränsa både den ekonomiska kalkylen såväl som den visuella kvalitetsambitionen.

Varje val räknas

Vi vägleder genom de val som tas idag då dess konsekvenser avgör om projektet kommer få byggas.

Integrerad klimatkalkyl

90 procent av en byggnads klimatpåverkan sätts i tidiga skeden. Vårt verktyg anpassar planen och projektet längs vägen istället för att försöka påverka slutresultatet.

Nya Noll Co2-projekt under 2023

2 784

Antal lägenheter med trästomme under 2023g

Lagkraven på klimatdeklaration innebär att vi måste ändra vårt sätt att arbeta. Att göra en klimatkalkyl blir lika viktigt som att göra den ekonomiska kalkylen. 

Cecilia Holmströn
Vd

Vill du veta mer om hur vi jobbar med hållbart byggande?


Andreas Lebisch

Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklare inom hållbart byggande

+46 76 145 39 44
andreas.lebisch@awlark.se

Emma Hulaund

Emma Hulaud

Arkitekt SAR/MSA
Hållbarhetsexpert

+46 700 44 95 53
emma.hulaud@awlark.se

Några av våra projekt där hållbart byggande stått i fokus:

 • Instrumentvägen, Örnsberg

  Instrumentvägen, Örnsberg

  Målet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en levande stadsmiljö som är väl integrerad med omgivningen. Området ska…

  Läs mer

 • Bäckaslöv

  Bäckaslöv

  Kvarteret Garnisonen är ett innovativt träbyggnadsprojekt i stadsdelen Bäckaslöv i Växjö, där klimatsmarta lösningar och sociala värden står i…

  Läs mer

 • Stansen 1, Södra Häggvik

  Stansen 1, Södra Häggvik

  Längs stambanan mellan Stockholm och Uppsala utvecklar ÅWL, tillsammans med Urban Minds, Södra Häggviks nya entré. Inom Stansen 1…

  Läs mer

 • Järvastaden etapp 6, Kv Backklövern m fl

  Järvastaden etapp 6, Kv Backklövern m fl

  Järvastaden är ett stadsutvecklingsområde i Solna och Sundbyberg, mellan Ursvik i väster och Ulriksdal i öster. Fullt utbyggd kommer…

  Läs mer