facebook

Fatbursholmen 23

Mitt på Södermalm ligger den nyrenoverade bostadsgården Fatbursholmen 23, som har gått från att vara en tom outnyttjad yta till en böljande, grönskande och social innergård. 

Gården hade sett sina bästa dagar och var både sliten och nergången när vi tog oss an den. Dessutom saknades mycket av det som gör en gård trevlig att vistas på: sociala ytor, avskilda rum och grönska. Det är alltid en utmaning att rusta upp och omvandla något redan befintligt. Det kräver varsam hantering och samtidigt en hel del mod för att det ska bli riktigt bra.

Först och främst inventerades gården noggrant för att se vilka material som skulle kunna återanvändas. Det resulterade i att alla befintliga betongplattor sparades och återanvändes till ny markläggning. Därefter fick sig gården ett rejält ansiktslyft, med en helt ny utformning i ett böljande formspråk som med slingrande former skapar olika rum för umgänge och avkoppling. ”Äntligen är det en gård som är som en trädgård”, var den spontana kommentaren från en av de boende under invigningen.

Att tillföra en så stark organisk gestaltning mot husens 60-talsarkitektur kan tyckas bryta mot den rådande tidsandan. Men att våga bryta upp mot det strama formspråket skapar spänning och kontrast mellan byggnad och gård vilket bidrar till variation och mångfald i stadsbilden.

Gården är utformad med en viss flexibilitet som gör att den kan förändras och fortsätta utvecklas allt eftersom behoven ändras. Planteringslådorna kan exempelvis tas bort för att ge plats åt andra intressen som kan vara relevanta för de boende i framtiden.– Det känns kort och gott som att gården kommer göra precis vad en bostadsgård ska göra, locka ut människor från husen för att mötas och erbjuda en plats att vara på, säger Martin Andersson, handläggande landskapsarkitekt.


För att den ska hålla över lång tid användes robusta och tåliga material som natursten och stål som klarar sig många år framöver. Det finns en hög detaljeringsgrad och en sammanhållen färgsättning som dessutom ger gården en viss elegans.

Att tillföra en så stark organisk gestaltning mot husens 60-talsarkitektur kan tyckas bryta mot den rådande tidsandan. Men att våga bryta upp mot det strama formspråket skapar spänning och kontrast mellan byggnad och gård vilket bidrar till variation och mångfald i stadsbilden.

Gården är utformad med en viss flexibilitet som gör att den kan förändras och fortsätta utvecklas allt eftersom behoven ändras. Planteringslådorna kan exempelvis tas bort för att ge plats åt andra intressen som kan vara relevanta för de boende i framtiden.


– Vi utgick hela tiden efter att ta tillvara på det befintliga och återbruka så mycket som möjligt. Samtidigt ville vi ge en ny utformning till de boende för att bättre möta upp deras behov, säger Martin.Projektfakta

Omfattning: Ca. 500 kvm
Kund/beställare: AFA Fastigheter
Färdigställd: 2021
Vart: Södermalm
Kontaktperson: Martin Andersson