facebook

Ombyggnad och omvandling

För att vi på ett hållbart sätt ska kunna svara upp mot nya krav i vår omvärld eller förändrade behov hos brukare behöver vi anpassa och utveckla det redan byggda. Genom att bygga om förbättrar vi befintliga byggnader och platser för att öka dess funktionalitet, hållbarhet och estetiska värde. Ett omvandlingsprojekt kan innebära att bygga om, bygga till eller bygga på.  
 
Vår erfarenhet av ombyggnadsprojekt inkluderar allt från utemiljöer, bostäder och kontor till kulturklassade byggnader och miljöer. Men vi vet att majoriteten av projekten som behöver omvandlas ligger framför oss. De kommande 50 åren ser vi det som nödvändigt att vi bygger mindre nytt och i större utsträckning utvecklar befintliga byggnader och miljöer. Det mest hållbara är att använda de redan byggda, anpassa och rusta det för kommande generationer. 
 
En omvandling eller ombyggnad kan vara driven av en rad olika faktorer som förändringar i funktion, utseende, energieffektivitet eller tillgänglighet. 

Spara på resurser och kostnader

På lång sikt är ombyggnad ofta mer kostnadseffektivt än att bygga nytt från grunden eftersom det minskar behovet av att köpa ny mark och nya byggmaterial. Att bygga om och anpassa befintliga byggnader och miljöer minskar också belastningen på miljön avsevärt.

Använda befintliga strukturer smartare   

Genom att bygga om eller modernisera befintliga byggnader anpassas de till nya ändamål för att bättre möta förändrade krav och behov.  

Bevara sociala och kulturella värden 

Ombyggnad bidrar till att bevara historiskt eller kulturellt betydelsefulla strukturer. Vi kan förlänga livslängden på byggnader, minnen och sociala kopplingar. Allt det som är positivt med att kunna tyda spår av något som funnits länge och ta tillvara delar av det hantverk som ofta finns i äldre byggnader och miljöer. 

Pågående ombyggnadsprojekt
2024

1983

I över 40 år har vi jobbat
med ombyggnad och omvandling

experter inom
ombyggnad och omvandling

Ombyggnad handlar om de praktiska åtgärderna för att förnya befintliga byggnader:

– På- och tillbyggnad 
– Hyresgästanpassningar 
– ROT 

– Vårt regelverk idag är anpassat för nybyggnation, något som kommer behöva förändras framöver. I avvaktan på det försöker vi maximera möjligheterna med ombyggnad genom att vara innovativa och ibland bråka med systemet för att hitta nya kreativa vägar.

Christian Zellinger
Projektledare  

Vill du veta mer om hur vi jobbar med ombyggnad?

Några av våra projekt inom ombyggnad

 • Norra Kyrkogården

  Norra Kyrkogården

  Vid entrén till Norra kyrkogården i Norrköping omvandlas den långsträckta ekonomibyggnaden med ny fasadgestaltning som stärker identiteten på platsen.…

  Läs mer

 • Effekten 5

  Effekten 5

  I det nya stadsutvecklingsområdet Finnslätten växer en ny hållbar och expansiv stadsdel fram. Idag huserar här flera världsledande företag…

  Läs mer

 • Ny Teknik

  Ny Teknik

  Från 1 000 kvm till 250 på fyra månader   Ibland är det bråttom av olika anledningar. När Ny Teknik…

  Läs mer

 • Dospace

  Dospace

  Återbruk har varit en viktig faktor av framför allt två anledningar; klimatet och budgeten. Så mycket intryck för så…

  Läs mer