facebook

Konsten att lyckas med markanvisningstävlingar  – I gränssnittet mellan hus och landskap avgörs markanvisningstävlingar 

Malin Pappila och Patrik Olsson är ett team med så kallat bra track record. Det innebär inte bara många genomförda markanvisnings- och tävlingsvinster utan även flera färdiga projekt med återkommande kunder. Det är viktigt att vinna, berättar de.   

Att samarbeta tätt mellan hus- och landskapsarkitekter är inget nytt för ÅWL, det är snarare normen. Och fördelarna är många i alla skeden. Så vad är nyckeln till Malin och Patriks framgång? Ställs frågan till dem låter det ungefär så här: 

”Vi involverar kunden och försöker hitta en gemensam ambition tidigt. Då kan vi föreslå en idé som är realistisk och genomförbar och inte resulterar i oönskade och tidskrävande kompromisser.” 

Malin Pappila och Patrik Olsson

”Genom att jobba nära och integrerat ser vi till helheten. Vi fångar in många aspekter i vår analys. I tidiga skeden handlar det om att förstå vad utmaningen eller problemet är, och lösa det på bästa möjliga sätt”, säger Patrik Olsson, landskapsarkitekt. 


Duon beskriver sitt samarbete som att ha liten internjury som öppet och prestigelöst kan ifrågasätta och analysera varandra, valen de står inför och besluten de fattar. 
 

 ”Vi befinner oss ofta i gränssnittet mellan vad som är hus och vad som är landskap, för oss flyter det ihop, vilket leder till starka koncept och trevliga livsmiljöer”, säger Malin Pappila, arkitekt.   

 

Exempel: Snurrom  

För badhuset i Snurrom resulterade Malin och Patriks gemensamma process i en vacker detalj där en terrassering utomhus blev en gestaltad funktion som adderade värde till både byggnaden och besökaren. 

 

Malin och Patrik sammanfattar deras samarbete i tre punkter. Ofta är det ont om tid i detta skede, därför är det viktigt att:  

  • Ha en effektiv process, man tjänar tid på att känna varandra  
  • Ta tillvara på varandras specifika kompetens

  • Identifiera en tydlig idé som kan kommuniceras  

 

”I markanvisningstävlingar där man är i team med kunden är det viktigt att vinna, annars har beställaren i princip kastat pengarna i sjön. Så vi satsar på att fortsätta vinna”, säger Patrik Olsson