facebook

BIM främjar arkitekturen  

Att upprätta en BIM-modell tidigt i arbetsprocessen har stora fördelar kopplat till att öka kreativiteten och förståelsen mellan olika aktörer i ett projekt.  

En hållbar BIM-modell lever hela vägen från ax till limpa och gör processen smidigare. Fördelarna att upprätta BIM i tidigt skede är många, exempelvis:  

  • Ökad förståelse, involvering och förankring 
  • Gör det möjligt att testa flera gestaltningsalternativ utan att öka på kostnaden eller tiden 
  • Tidiga simuleringar för LCA, riskanalyser, kalkyl och genomförande  
”Även under senare skede blir projekteringen både smidigare och billigare med en hållbar BIM-modell. Den fungerar som en gemensam och pedagogisk plattform för alla involverade discipliner”, säger Nassir Kassab.  

Och så här kan det se ut; inte så långt ifrån verkligheten! Filmen är från projektet Kv. Påsen i Hammarby Sjöstad. ÅWL har varit med sedan detaljplanarbete och hela vägen till bygghandlingsskede. Projektet är uppdelat i fyra huskroppar med 200 lägenheter, förskola och garage under mark. Beställare är Ikano bostad.