facebook

Klimatprojektering är ett kreativt skapande

Enligt EU-direktiv ska vi vara klimatneutrala 2045. Eftersom bygg och fastighetsbranschen står för ca 21 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp, varav hälften enbart är produktionen av nya byggnader, har vi mycket jobb framför oss. Ska vi ha någon chans att nå målet krävs stora förändringar jämfört med hur vi bygger idag. Och utvecklingen måste gå snabbt. 

På ÅWL jobbar vi just nu på bred front, bland annat med att utveckla ett verktyg för klimatberäkningar i tidiga skeden. Christian Zellinger leder ett pilotprojekt där vi utvecklar ett tillägg i ArchiCad som i realtid låter oss laborera med CO2e/BTA-siffran genom att ändra på olika parametrar i projektet.  

Stansen 1 är ett pilotprojekt där vi jobbar med klimatberäkningar i programskede. Projektet innefattar en ny stadsdel i Sollentuna, Södra Häggvik, som består av fyra kvarter.

– Med detta verktyg kan vi få ett indikativt värde och analysera vilka beslut som har störst inverkan på klimatet. Detta kan då ställas mot andra värden, som byggnadsvolym och kostnadseffektivitet och så vidare. Detta resulterar i ett väldigt effektivt sätt för byggaktörer att ta mogna beslut i tidiga skeden. Och det är just då, så tidigt som möjligt, som man kan påverka klimatavtrycket som mest! Vi som ritar och planerar har ett enormt stort ansvar på oss för att möjliggöra alla krav som ska uppfyllas i ett projekt. Byggnadens klimatavtryck blir ett överordnat krav, vilket gör att vi redan från första pennstrecket måste veta vad det innebär i slutändan, säger Christian Zellinger.

I praktiken innebär det att vi redan i programskede får prognoser för hur byggnaden eller kvarteren påverkas av olika val, till exempel typ av stomme, fasadmaterial, våningar under mark, etc. Detta sker simultant med att vi modellerar och ger en visuell bild av hur det påverkar andra intressen och discipliner. 

“Ett briljant kommunikationsverktyg”
Ett önskemål om glasfasad kan påverka källarens area, en trästomme kan påverka byggnadens höjd för att uppnå önskad BOA. När vi vet vart i processen och i byggnaden vi kan spara koldioxid kan vi också ge våra kunder den bästa rådgivningen. 

– Verktyget låter oss anpassa planen och projektet längs vägen i stället för att försöka påverka slutresultatet. Det gör det till ett kreativt problemlösande. Eftersom 90 procent av byggnadens klimatpåverkan sätts i tidiga skeden, måste ”rätt” beslut fattas tidigt – ett briljant kommunikationsverktyg med andra ord, säger Christian.

Fakta om verktyget 

Syftet är att kunna analysera designval och se hur de påverkar klimatavtrycket i realtid. Resultatet kan välja att läsas enligt nuvarande omfattning på lagkravet, men även enligt det remissförslag som ligger till grund för de betydligt hårdare krav som ska införas 2027.