facebook

Trondheim 4

Uppdraget var att skapa en bostadsgård i kvarteret Trondheim 4 i samband med att Husby rustas upp.

Loftgångarna i husens bottenvåningar görs om till breddade uteplatser i marknivå eller upphöjda terrasser. Rundade och generösa planteringar omsluter två gårdsrum där det första rymmer en stor gräsyta där man kan sitta och ta den lugnt i solen, ha picknick eller bara springa omkring.

Här finns även en lugn sittplats med bänkar och en springbrunn. I den andra delen ligger gårdens lekplats och en sittplats med pergola för grillning och gemenskap.

Stor vikt har lagts vid en omsorgsfull växtgestaltning då gården kommer att fungera som referens för framtida gårdsupprustningar.

 

Projektfakta

Beställare: Svenska Bostäder
Utförande: 2011