facebook

Lusten och Välgången, bostadsgårdar

Projektet består av två kringbyggda kvarter med upphöjda innergårdar. Gemensamt är att en trappa leder upp från gatan till skyddade gröna gårdar.

Trots sin begränsade yta rymmer gårdarna sittplatser, en liten gräsyta och plats för lek. För att skydda från insyn ligger de gemensamma platserna innanför en rumsskapande grönska. Även de privata uteplatserna ramas in av grönska. Mjuka gångar leder till entréer och sittplatser.

Projektfakta

Beställare: Familjebostäder AB
Typ: Bostadsgårdar
Byggnadsår: 2011